bs
bs

Tag

zakon
Prijedlog novog Zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u BiH Kao što je javnosti poznato, Vijeće ministara BiH je u decembru/prosincu 2015. godine utvrdilo prijedlog Zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini, kojim je određen podjednak broj neradnih dana tokom godine za obilježavanje vjerskih praznika za muslimane/ke, pravoslavce/ke,...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.