bs
bs

Day

30 Augusta, 2016
Agencija lokalne demokratije Mostar u okviru svog projekta “Moj grad – grad mladih” organizira radionicu za 40 mladih uzrasta od 15-19 godina iz Mostara, Nevesinja, Prijedora i Sanskog Mosta. Radionica Će se odrŽati od 2. do 4. septembra/rujna 2016. u Studentskom hotelu, Trga Ivana Krndelja bb Mostar. Mladi Će uČiti o liderstvu i vjeŠtinama zagovaranja...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.