bs
bs

Agencija lokalne demokratije Mostar u okviru svog projekta “Moj grad – grad mladih” organizira radionicu

Agencija lokalne demokratije Mostar u okviru svog projekta “Moj grad – grad mladih” organizira radionicu

za 40 mladih uzrasta od 15-19 godina iz Mostara, Nevesinja, Prijedora i Sanskog Mosta. Radionica Će se odrŽati od 2. do 4. septembra/rujna 2016. u Studentskom hotelu, Trga Ivana Krndelja bb Mostar.

Mladi Će uČiti o liderstvu i vjeŠtinama zagovaranja i lobiranja za svoje ideje i potrebe, kroz intervencije u javnim prostorima svojih zajednica. Na ovaj naČin Će spoznati vaŽnost ukljuČivanja u demokratske procese odluČivanja u lokalnim zajednicama, a sve s ciljem promoviranja mira, izgradnje tolerancije, suŽivota i bolje buduĆnosti.

Tokom Šest mjeseci trajanja projekta “Moj grad – grad mladih”, Agencija lokalne demokratije Mostar Će aktivno raditi na jaČanju svijesti mladih iz lokalnih zajednica za prevazilaŽenje podijeljenosti i jaČanje povjerenja meĐu mladima iz Mostara, Nevesinja, Prijedora i Sanskog Mosta.

Ovaj projekt je podrŽan od strane USAID-ovog projekta PRO-BuduĆnost kojeg implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom graĐana Tuzle, HelsinŠkim parlamentom graĐana Banja Luka i MeĐureligijskim vijeĆem u Bosni i Hercegovini.

 

Tuesday, 30 August 2016 09:21

Related Posts