bs
bs

Day

11 Decembra, 2017
Pogledajte tko su i šta rade Agencije lokalne demokratije! Pridružite se putovanju na koje vas vode Agencije lokalne demokratije (LDA), jedinstvena mreža koja podupire dobru upravu i učešće građana na području Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva i mediteranskog područja: A journey called LDAs Join the journey of the Local Democracy Agencies, a unique network supporting good...
Read More
U Mostaru održan međunarodni događaj u sklopu projekta URGENT U okviru projekta URGENT: Urban Re-Generation: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova), u Mostaru je 28. i 29. novembra/studenog održan međunarodni događaj pod nazivom “Rekonstruiranje mostova u europskim gradovima: ućešče građana protiv društveno-prostorne stigmatizacije i granica”. U sklopu dvodnevnog međunarodnog događaja u Mostaru,...
Read More
Održan trening na temu multiperspektivnost u predavanju povijesti u sklopu projekta Balkan Kaleidoscope U sklopu projekta Balkan Kaleidoscope, sufinanciranog kroz EU program Europa za građane, u Osijeku je 16. i 17. novembra/studenog održana trening radionica za nastavnike povijesti na temu multiperspektivnost u predavanju povijesti. Tijekom dvodnevne radionice nastavnici povijesti su se imali priliku upoznati s...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.