bs
bs

Projekt URGENT: Urban Re-Generation

U Mostaru održan međunarodni događaj u sklopu projekta URGENT

U okviru projekta URGENT: Urban Re-Generation: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova), u Mostaru je 28. i 29. novembra/studenog održan međunarodni događaj pod nazivom “Rekonstruiranje mostova u europskim gradovima: ućešče građana protiv društveno-prostorne stigmatizacije i granica”.

U sklopu dvodnevnog međunarodnog događaja u Mostaru, učesnici iz desetak evropskih zemalja imali su priliku razmijeniti iskustva vezana za migracije u svojim državama i njihov utjecaj na lokalne sredine kao i dalekosežne posljedice koje migracije ostavljaju na tlu Evrope.

U skladu sa zahtjevima projekta URGENT, organizacije partneri projekta prezentirale su lokalne inicijative za poboljšanje integracije i uvjeta migranata, te su donesene preporuke za daljnje korake.
U sklopu ovoga međunarodnog događaja, 28. novembra/studenog u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru održana je i međunarodna konferencija na kojoj su svoja iskustva i lokalne prakse izložili brojni stručnjaci iz domene migracija. Na konferenciji se diskutiralo o ulozi lokalnih vlasti u vrijeme krize: poveznica između društveno-prostorne stigmatizacije, društvenog izopčavanja i euroskepticizma, te o ulozi organizacija koje su društveno orijentirane u izgradnji međukulturalnog dijaloga i njegovanju društvene inkluzije: rekonstruisanje mostova.

Projekt URGENT inače ima za cilj rješavanje rastućeg straha od imigracija i prevladavanje s njim povezanih stereotipa koji hrane euroskepticizam i podrivaju krhku europsku koheziju. Namjera projekta je da se stvori prostor diskusije i zajedničkog učenja među građanima iz različitih socio-kulturnih sredina i iz različtih zemalja Evrope, podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka, povećanje kapaciteta lokalnih institucija da budu u ulozi multiplikatora u svojim zajednicama u cilju uključenja šireg spektra interesnih grupa, te da se pruži novi podsticaj za proces proširenja EU, doprinoseći uspostavljanju dugotrajne tematske mreže gradova koji su jako aktivni i privrženi kao ključnini igračii u Evropi.

Projekt Urgent: Urban Re-Generation: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova) kofinanciran je od EU kroz program Europe for Citizens, a nositelj projekta je Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA) u suradnji sa sljedećim partnerskim organizacijama:
Venecijanski univerzitet IUAV, Venecija, Italija; Agencija lokalne demokratije Mostar, Bosna i Hercegovina; Asocijacija albanskih općina, Albanija; SPES – Associazione Promozione e Solidariet, Rim, Italija; Local Councils’ Association, Marsa, Malta; Fundacion Privada Indera, Barcelona, Španjolska; Opština Kumanovo, Kumanovo, Makedonija; Europska grupacija za teritorijalnu saradnju (EGTS) Amphictyony, Atena, Grčka; Kallipolis, Trst, Italija; Rede DLBC Lisboa, Lisabon, Portugal; Grad Strasbourg, Strasbourg, Francuska; Općina Novo Mesto, Slovenija.

Organizator međunarodnog događaja u Mostaru je Agencija lokalne demokracije Mostar.

Related Posts