bs
bs

Day

5 Juna, 2020
Predstavnice LDA Mostar, Grada Mostara i Street Arts Festival Mostar bile su dijelom Prvog međunarodnog događaja koji je održan putem online platforme 4. juna u skopu STARproject! Događaj je okupio vise od 100 sudionika zainteresiranih za uličnu umjetnost i utjecaje koje on ima generalno na društvo s fokusom na lokalne zajednice. Grad Mostar je jedan od...
Read More
Representatives of LDA Mostar, the City of Mostar and Street Arts Festival Mostar were part of the First International Event held through the online platform on June 4 within STARproject! The event brought together more than 100 participants interested in street art and the impacts it has on society in general with a focus on...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.