bs
bs

Prvi međunarodni događaj (STARproject)

Predstavnice LDA Mostar, Grada Mostara i Street Arts Festival Mostar bile su dijelom Prvog međunarodnog događaja koji je održan putem online platforme 4. juna u skopu STARproject! Događaj je okupio vise od 100 sudionika zainteresiranih za uličnu umjetnost i utjecaje koje on ima generalno na društvo s fokusom na lokalne zajednice.

Grad Mostar je jedan od partnera ovoga projekta financiranog kroz EU program Europa za gradjane, a Agencija lokalne demokratije službeni suradnik Gradu Mostaru u sklopu spomenutog projekta.

 

 

Related Posts