bsen +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Day

21 Juna, 2021
Uvodna Konferencija projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju” okupila je predstavnike 12 gradova/općina BiH. Zvanično smo započeli saradnju sa gradovinama/općinama/opštinama Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče. Na Uvodnoj Konferenciji projektni konzorcij...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.