bs
bs

Uvodna Konferencija projekta LINK za saradnju/suradnju

Uvodna Konferencija projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju” okupila je predstavnike 12 gradova/općina BiH. Zvanično smo započeli saradnju sa gradovinama/općinama/opštinama Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče.

Na Uvodnoj Konferenciji projektni konzorcij predstavio je plan aktivnosti i očekivane rezultate trogodišnjeg projekta. Projekt promoviše principe dobrog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u BiH, želi ojačati kapacitete lokalnih vlasti putem ELoGE metodologije Vijeća Evrope, kao i kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja.

Pozvanim grado(načelnicima) se se, između ostalih, obratili i:

Nicolas Bizel, Šef operativnog odjela I (Pravosuđe i unutrašnji poslovi, reforma javne uprave) Delegacija Europske Unije u BiH,

Bojana Uromova, Šefica Ureda Vijeća Europe u BiH,

Alina Tatarenko, Šefica Centra za ekspertizu dobrog upravljanja pri Direktoratu za demokratiju Vijeća Europe

Više informacija o projektu pročitajte na LINK

Related Posts