bsen +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Day

28 Oktobra, 2022

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.