bs
bs

Preko 60 predstavnika lokalnih vlasti i OCD-a uspješno završilo treninge u okviru programa Akademija za lidere

U sklopu trogodišnjeg projekta ‘’LINK za saradnju/suradnju’’, financiranog sredstvima Europske unijeAgencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) je implementirala seriju treninga kroz program Akademija za lidere (LAP) Vijeća Europe. Trening je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva iz Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča. 

LAP trening podjeljen u dva ciklusa, uspješno su završile tri grupe polaznika tijekom rujna/septembra i listopada/oktobra. Više od 60 učesnika/ca, pod vodstvom LAP trenera certificiranih od Vijeća Europe, prošlo je intenzivnan program putem kojega su imali priliku razmijeniti postojeće prakse svojih institucija i organizacija, detektirali manjkavosti rada, te na osnovu naučenog pokušali iznaći moduse za poboljšanje istog.

Osvrćući se na važnost edukacije kroz LAP, Dženana Dedić, direktorica Agencije lokalne demokratije Mostar, istakla je: ”Izgradnja i jačanje kapaciteta predstavnika jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, te njihovo umrežavanje kao neizostavan dio procesa, preduvijet su stvaranja osnove za pokretanje participativnih procesa u lokalnim zajednicama. Uključivanje građana u ove procese ključni je korak u stabilizaciji i kreiranju povjerenja, te istinske suradnje za stvaranje novog pozitivnog okruženja i boljih uvjeta življenja.

Moduli treninga su odabrani na osnovu prethodno izvršene procjene stanja i potreba ciljnih skupina uključujući višemjesečni proces samoprocjene 12 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom, te upitnik upućen predstavnicima OCD-a iz istih 12 općina/gradova.

Alisa Aliti Vlašić, certificirana LAP trenerica Vijeća Europe, naglasila je benefit LAP-a kao iznimno korisnog edukacijskog alata, naglasivši: ”Akademija za lidere, kao iznimno interaktivan program, zahtjeva aktivne i angažirane sudionike, a sa ovom skupinom predstavnika i predstavnica javnih uprava i nevladinih organizacija, vjerujemo da smo postigli iznimno pozitivne rezultate pružajući sudionicima znanje i alate potrebne za dobro upravljanje te jačanju njihovih liderskih vještina kako bi zajedno jačali lokalnu zajednicu.”

Program Akademija za lidere (LAP) je program osposobljavanja prvenstveno namijenjen javnim vlastima na različitim razinama za strategije i izgradnju kapaciteta koji se podučavaju u 2 ciklusa. Svrha programa je naučiti sudionike boljim vještinama vođenja, upravljanja i planiranja. Glavni cilj LAP-a je usvajanje znanja i alata koji će sudionicima omogućiti bolje upravljanje odgovornošću i promjenama unutar institucija iz kojih dolaze. U cilju podržavanja procesa demokratizacije, kroz jačanje dobre uprave i izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva, Agencija lokalne demokratije Mostar u suradnji s projektnim partnerima, kroz ciklus treninga uključila je i predstavnike civilnog društva u navedeni Program.

Projekt ‘’LINK za saradnju/suradnju’’ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajednički identificirali specifične probleme zajednice i, zahvaljujući participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja. Agencija lokalne demokratije Mostar je nositelj projekta u suradnji s partnerima projekta: Agencijom lokalne demokratije ZavidovićiAgencijom lokalne demokratije PrijedorCentrom za razvoj Hercegovine (CRH) iz TrebinjaALDA – Europskom asocijacijom za lokalnu demokraciju i ALDA Skoplje kao pridruženim partnerom. S implementacijom je počeo 1. siječnja/januara, 2020. i trajat će do 31. prosinca/decembra, 2023. godine. Vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 490.000 EUR bespovratnih sredstava.

Related Posts