bs
bs

Javni poziv za savjetnika za mlade

Agencija lokalne demokratije Mostar raspisuje JAVNI POZIV

Imaš više od 18 a manje od 30 godina? Voliš nova iskustva? Želiš da upoznaš mlade iz zemalja regiona? Voliš da putuješ? Voliš da sarađuješ sa svojim vršnjacima? Dopada ti se rad u timu?
Učestvovao/učestvovala si u radu sa drugim mladim osobama ili volonterskim aktivnostima? Informisan/informisana si o položaju i aktivizmu mladih u Mostaru i Bosni i Hercegovini?

Ako je tvoj odgovor na ova pitanja “DA”, pozivamo te da se prijaviš na naš poziv i stekneš iskustvo rada na međunarodnom projektu!

U okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana – Balkan regional platform for youth participation and dialogue, finansiranom od strane Evropske komisije,  kroz program Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations raspisuje

Javni poziv
Za izbor dvije mlade osobe za rad sa mladima – pozicija u projektu: Youth engagement worker.
Dvoje odabranih biti će ujedno i članovi Regionalne omladinske radne grupe – Regional Youth Working Group, koja će biti formirana na nivou regiona neposredno nakon završetka ovog konkursa.

Kriterijumi za izbor osoba za rad sa mladima su:

– Uzrast od 18 do 30 godina
– Aktivni u svojoj zajednici
– Posjeduju iskustva u radu sa mladima
– Posjeduju razvijenu svijest o značaju volonterizma
– Informisani su po pitanju omladinskih politika na lokalu
– Informisani su po pitanju EU integracija
– Otvoreni su za nova iskustva i poznanstva sa mladima iz ragiona
– Spremni su na učenje i timski rad
– U mogućnosti su da putuju

Odabrane mlade osobe će imati priliku da se angažuju u realizaciji lokalnih i regionalnih aktivnosti projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana – Balkan regional platform for youth participation and dialogue.

Na lokalnom nivou će biti odgovorne za sledeće aktivnosti:
• Promovisanje javnih poziva/konkursa planiranih tokom realizacije projekta
• Učešće u procesu selekcije 10 mladih osoba koje će činiti Lokalnu omladinsku savjetodavnu grupu
• Rad sa Lokalnom omladinskom savjetodavnom grupom – organizovanje sastanaka i treninga, motivisanje članova/ca grupe, pomoć i podrška članovima/cama grupe u realizaciji grupnih aktivniosti
• Učešće u lokalnom istraživanju o potrebama mladih
• Koordiniranje rada lokalne info tačke o programima EU namenjenih mladima
• Promoviranje projektnih aktivnosti namenjenih mladima kao i rezultata projekta
• Podrška lokalnom projektnom timu u realizaciji lokalnih projektnih aktivnosti.

Na regionalnom nivou će biti odgovorne za sledeće aktivnosti:
• Učešće u radu Regionalne omladinske radne grupe
• Učešće na regionalnom treningu sa ostalim omladinskim radnicima/cama iz regiona
• Učešće na godišnjem koordincijskom sastanku Balkanske platforme za učešće i dijalog mladih
• Učešće u kreirenju materijala za elektronski bilten i regionalnu web platformu namenjenu mladima
• Učešće u regionalnoj kampanji namjenjenoj mladima
• Učešće na Regionalnom omladinskim forumu za lokalnu demokratiju.

U vezi sa svim pobrojanim aktivnostima, odabrane osobe blisko će sarađivati sa lokalnim projektnim timom, prevashodno sa lokalnim koordinatorom projekta koji će im pružati svu neophodnu podršku i pomoć u radu.

Zainteresovane kandidatkinje i kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože svoju kratku biografiju i motivacijsko pismo.

Prijave i prateću dokumentaciju poslati elektronskim putem na ldamostar@aldaintranet.org do 15.01.2015. godine.
Kandidatkinje i kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor najkasnije do 19.01.2015. godine.

Related Posts