bs
bs

BRIDGE (Part 2) – BeRlin cultural Intervention – Differences Grow Equal

Trajanje projekta:01/09/2019 – 08/09/2019
Donator:Embassy of the Federal Republic of Germany in Sarajevo (Small Culture Funds / ‘’Kleiner Kulturfonds’’)
Aplikant:LDA Mostar
Tags, , , , , , ,

BRIDGE (Part 2) - BeRlin cultural Intervention - Differences Grow Equal

BRIDGE (Part 2) – BeRlin cultural Intervention – Differences Grow Equal

Trajanje projekta: 01/09/2019 – 08/09/2019

Donator: Ambasada Federalne Republike Njemačke u Sarajevu (”Mali fondovi za kulturu”)

Aplikant: Agencija za lokalnu demokratiju Mostar (LDA Mostar)

Partner: Street Arts Festival Mostar

Opis: 

Bridge (Part 2) je nastavak Bridge Concept projekta iz 2018. godine, a njegova misija je realizacija programa kulturne razmjene između njemačkih i umjetnika iz Bosne i Hercegovine putem ulične umjetnosti (street art) i urbane muzike. Ideja je povezivanje Berlina i Mostara kroz realizaciju kulturnih programa i art intervencija u javnim prostorima za vrijeme trajanja 7. Street Arts Festivala Mostar. 

Ciljevi: 

  • Nastavak kontinuiteta u razvoju Bridge Concept-a u Mostaru i doprinos programu Street Arts Festivala Mostar
  • Umrežavanje umjetnika i glazbenika iz Berlina i Mostara u svrhu buduće suradnje
  • Promocija berlinske street art i elektronske scene
  • Osnaživanje umjetničke kulturne urbane umjetničke platforme u Mostaru uz umjetničku podršku Berlina

Aktivnosti: 

Projekt se sastojao od dvije aktivnosti koje su provedene u okviru Street Arts Festivala Mostar: slikanje murala i jedan glazbeni događaj.

Prva aktivnost bila je intervencija u javnom prostoru njemačkog street umjetnika Kevina Kandetzki aka Sokar uno koji je naslikao veliki mural na mostarskom Bulevaru, blizu ulaza u Stari grad. Street art kao jedna od najzanimljivijih kreativnih scena koja postoji u Berlinu predstavljena je i kroz ovu aktivnost. Za vrijeme kreiranja murala Sokar uno imao je asistenciju mlade mostarske umjetnice Medine Deidć, te je taj proces proizveo zanimljivu suradnju profesionalnog muralista i mladog talenta.

Druga aktivnost bila je izvedba berlinskog DJ-a Niko Schwinda koji je svoju glazbu puštao na Stil Vor Talent Party u Sparku u Mostaru, te predstavio svoj Stil Vor Talent Label. Schwindu su se pridružili Marina Mimoza & Mili Sefic – DJ-evi iz Mostara, kao i DJ-evi iz Delta Swam Music sa sjedištem u Metkoviću (Hrvatska). Taj je događaj također promovirao suradnju lokalnih i regionalnih DJ-eva i DJ-eva iz Berlina. Niko Schwind također je bio dio manifestacije Artist's Talk gdje je govorio o svojoj karijeri i izazovima s kojim se susreću mnogi mladi umjetnici. Ovaj je projekt pomogao u izgradnji alternativnih umjetničkih platformi u Mostaru, usredotočujući se na javne prostore i stvorivši umjetničku mrežu iz cijelog svijeta. Kontinuitetom u realizaciji projekta BRIDGE ponovno smo povezali Berlin i Mostar kroz umjetnost.

***ENGLISH***

BRIDGE (Part 2) – BeRlin cultural Intervention – Differences Grow Equal

Timespan: 01/09/2019 – 08/09/2019

Donor: Embassy of the Federal Republic of Germany in Sarajevo (‘Small Culture Funds” / ”Kleiner Kulturfonds”)

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)

Partner: Street Arts Festival Mostar

Description: 

Bridge (Part 2) is the extension of the 2018 Bridge Concept project and its mission is cultural exchange program between artists from Germany and the artists from Bosnia and Herzegovina through street art and urban music. The idea is to bind Berlin and Mostar through the realization of cultural programs and art interventions in public space during the 7th Street Arts Festival Mostar. 

Objectives: 

  • Having continuity in developing the Bridge Concept in Mostar and contribution to the Street Arts Festival Mostar program
  • Networking artists and musicians from Berlin and Mostar for the purpose of future collaborations
  • Promotion of Berlin's street art and electronic scene 
  • Empowering the artistic cultural urban art platform in Mostar with artistic support from Berlin

Activities: 

The project consisted of two activities which were implemented within the frame of Street Arts Festival Mostar: mural painting and one music event.

First activity was the intervention in public space by German street artist Kevin Kandetzki aka Sokar uno who painted a large mural on the Boulevard street in the City of Mostar, near the entrance to the Old City of Mostar. Street Art, as the one of the most interesting creative scenes that exist in Berlin, was also represented through this activity. While creating his mural young artist from Mostar Medina Dedić assisted Sokar uno and that process produced interesting collaboration between professional muralist and young talent.

The second activity was the performance of the Berlin based DJ Niko Schwind who played his music at the Stil Vor Talent Party in Spark and presented his Stil Vor Talent Label. Schwind was joined by Marina Mimoza & Mili Sefic – DJ's from Mostar as well as by the DJ’s from Delta Swam Music based in Metkovic, Croatia. That event also promoted collaboration between local and regional DJ's and the DJ’s from Berlin. Niko Schwind was also a part of Artist's Talk event where he talked about his career and the challenges among many other young artists. This project helped in building alternative art platforms in Mostar focusing on public spaces and creating the artist’s network from all over the world. With continuity in realisation of the BRIDGE project we once again connected Berlin and Mostar through art.