bs
bs

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih

Trajanje projekta:05/11/2019 – 04/05/2022
Donator:Erasmus+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity Building in the field of Youth)
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)
Tags, , , , , ,

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih

Trajanje projekta: 05/11/2019 – 04/05/2022

(suspenzija projektnih aktivnosti zbog krize uzrokovane COVID-19: 01/03/2021 – 30/06/2021)

Donator: Erasmus+ (KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi  – Izgradnja kapaciteta u području mladih) 

Uz podršku: Institut za razvoj mladih KULT

Projekt podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)

Partneri: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Novo mesto / Slovenija); The Future Now Association (Sofija / Bugarska); Kosovo Center of Diplomacy (Priština / Kosovo*); United Societies of Balkans (Thessaloniki / Grčka); Youth 4 Society (Tirana / Albanija); Center for Intercultural Dialogue (Kumanovo / Sjeverna Makedonija); Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-ZID) (Podgorica / Crna Gora); NGO IUVENTA (Šabac / Srbija); Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu (Istanbul / Turska); TDM 2000 (Cagliari / Italija). 

Opći cilj:

Projekt ima za cilj promovirati učešće u aktivnostima neformalnog obrazovanja i  promovirati važnost potvrđivanja i priznavanja kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovnog okruženja koristeći inovativnu metodologiju.  

Projektom se želi uzeti u obzir ono što je do sada učinjeno na ovom području, istraživanjem najboljih praksi i uspješnih priča i pripremiti se za rad na terenu kako bi se ojačala važnost neformalnog učenja.

Specifični ciljevi: 

 • Istražiti, prikupiti, analizirati i proširiti najbolje postojeće prakse i politike vezane za potvrđivanje i priznavanje neformalnog obrazovanja kao i uspješne priče mladih ljudi koji dolaze iz 11 zemalja uključenih u ovaj projekt  
 • Obučiti 22 ”mlada ambasadora” kako bi promovirali ulogu neformalnog obrazovanja u razvoju i kompetencijama počevši od stvarnih iskustava na terenu, uspješnih priča i usmjerenih metoda
 • Kreirati mrežu ”mladih ambasadora” neformalnog obrazovanja kao baze za održivi rad na terenu u svrhu promocije neformalnog obrazovanja, stvaranja platforme za razmjenu priča, izazova, ideja i najboljih praksi 
 • Kreiranje kompletne metodologije za koncept ”Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih”, koja uključuje tome posvećen priručnik, katalog uspješnih priča, online i offline alate  i metode za provođenje namjenski kreiranih radionica 
 • Razviti set preporuka u svrhu provedbe stvaranja novih politika za potvrdu i priznanje kompetencija potrebnih izvan formalnog obrazovnog okruženja, uključujući pri tome javne institucije, privatni sektor i civilno društvo 

Opis: 

Projekt se temelji na neformalnom obrazovanju i radi na razvijanju nove metodologije ”Ambasadora za neformalno obrazovanje mladih”, obučenih mladih koji se mogu služiti peer-to-peer pristupom pružajući svoje iskustvo kako bi nadahnuli druge mlade ljude i relevantne dionike ka višem vrednovanju i boljem korištenju NFL iskustva.

Plan aktivnosti:

 • Prvi sastanak partnera u Kumanovu / Sjeverna Makedonija (16.-17. januara/siječnja, 2020. godine)
 • Uvodna konferencija u svakoj od 11 zemalja partnera projekta (septembar/rujan, 2020. godine)
 • Istraživanje postojećih politika o priznavanju i potvrđivanju neformalnog obrazovanja i uspješne priče mladih (maj/svibanj – decembar/prosinac, 2020. godine). Provest će se i drugo istraživanje kako bi se prikupile nadahnjujuće priče mladih koji su zahvaljujući neformalnom obrazovanju izgradili osobni ili profesionalni put, identificirali svoj put i kako su ga uspjeli učiniti važnim za svoju budućnost.
 • Trening za mlade ambasadore o neformalnom obrazovanju u Cagliariju / Italija (avgust/kolovoz, 2021. godine)
 • Kreiranje ”Mreže Ambasadora za mlade” i online platforme za razmjenu priča i praksi (oktobar/listopad, 2021. godine)
 • Job Shadowing (septembar/rujan – oktobar/listopad, 2021. godine). Jedan od ambasadora mladih iz svake partnerske organizacije ići će na job shadowing u razdoblju od 21 dan u partnersku organizaciju iz druge zemlje,  s ciljem praćenja rada te organizacije na terenu i pružanja prijedloga za buduće aktivnosti koje će se provoditi. 
 • Drugi sastanak partnera u Mostaru / Bosna i Hercegovina (oktobar/listopad, 2021. godine) 
 • Seminar ambasadora mladih za razmjenu iskustava o job shadowing-u i za razvoj alata za lokalne akcije (oktobar / listopad 2021. godine). Seminar će uključiti 22 ambasadora mladih i 3 pomagača, te pomoćno osoblje, a održat će se u Mostaru / Bosna i Hercegovina.
 • Jednodnevna konferencija o otvaranju lokalnih Info Point-ova u svakoj partnerskoj zemlji (novembar/studeni, 2021. godine)
 • Otvaranje lokalnih Info Point-ova – 1 u svakoj partnerskoj zemlji (novembar/studeni, 2021. godine)
 • Izrada, objavljivanje i prijevod priručnika Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih, istraživanje i Katalog uspješnih priča (oktobar / listopad 2020. – februar / veljača 2021. godine)
 • Lokalne akcije – najmanje 4 po državi, koje će se održati u četiri različita grada, od kojih najmanje jedan uključuje lokalne vlasti, obrazovne institucije i poslovno okruženje (februar / veljača – april / travanj,  2021. godine). Ambasadori mladih realizirati će kroz ovu aktivnost najmanje 4 radionice u svakoj partnerskoj zemlji (ukupno 44, u koju je uključeno 100 ljudi po državi).
 • Razmjena mladih u Sofiji / Bugarska (maj/svibanj, 2021. godine) 
 • Izrada prijedloga politika za priznavanje i potvrđivanje neformalnog obrazovanja (februar / veljača – jun / lipanj 2021. godine)
 • Finalni period diseminacije (januar/siječan – februar/veljača, 2021. godine)
 • Završni evaluacijski sastanak u Tirani / Albanija (februar/veljača, 2022. godine)

Kontaktiraj koordinatora projekta

Erasmus+ kartica projekta 

Službene web stranice projekta

Službena FB stranica 

Službeni Instagram profil 

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Kick off meeting of Youth Ambassadors of Non-Formal Learning Partners

1 Istraživačke aktivnosti

1.1 Intervjui s relevantnim stakeholderima

1.1.1 YAMNFL – Interview no1 (LDA Mostar)

1.1.2 YAMNFL – Interview no2 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.3  YAMNFL – Interview no3 (Associazione TDM 2000)

1.1.4 YAMNFL – Interview no4 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.5 YAMNFL – Interview no5 (United Societies of Balkans)

1.1.6 YAMNFL – Interview no6 (The Future Now Association)

1.1.7 YAMNFL – Interview no7 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.8 YAMNFL – Interview no8 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.9 YAMNFL – Interview no9 (NGO Iuventa)

1.1.10 YAMNFL – Interview no10 (ADP-ZID)

1.1.11 YAMNFL – Interview no11 (LDA MOSTAR)

1.1.12 YAMNFL – Interview no12 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.13 YAMNFL – Interview no 13 (Youth 4 Society)

1.1.14 YAMNFL – Interview no14 (Associazione TDM 2000)

1.1 15 YAMNFL – Interview no15 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.16 YAMNFL – Interview no16 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.17 YAMNFL – Interview no17 (The Future Now)

1.1.18 YAMNFL – Interview no18 (United Societies of Balkans)

1.1.19 YAMNFL – Interview no19 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.20 YAMFL – Interview no20 (NGO Iuventa)

1.1.21 YAMNFL – Interview no21 (ADP-ZID)

1.1.22 YAMNFL – Interview no22 (Youth 4 Society)

1.1.23 YAMNFL – Interview no23 (LDA Mostar)

1.1.24 YAMNFL – Interview no 24 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.25 YAMNFL – Interview no25 (Associazione TDM 2000)

1.1.26 YAMNFL – Interview no 26 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.27 YAMNFL – Interview no27 (United Societies of Balkans)

1.1.28 YAMNFL – Interview no 28 (The Future Now Association)

1.1.29 YAMNFL – Interview no 29 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.30 YAMNF – Interview no 30 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.31 YAMNFL – Interview no 31 (NGO Iuventa)

1.1.32 YAMNFL – Interview no 32 (ADP-ZID)

1.1.33 YAMNFL – Interview no 33 (Youth 4 Society)

1.1.34 YAMNFL – Interview no 34 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.35 YAMNFL – Interview no 35 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.36 YAMNFL – Interview no 36 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.2 Blogovi o NFL

1.2.a Blog napisao Amil Brkovic (LDA Mostar)

1.2.b Blog napisala Jessica Vagni (United Societies of Balkans)

1.2.c Blog napisala Nia Donova (The Future Now Association)

1.2.d Blog napisala Begüm Seyhan (Türkonfed)

1.2.e Blog napisao Joan Bushi (Youth 4 Society)

1.2.f Blog napisala Mateja Lozar (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto)

1.2.g Blog napisala Sara Kljajic (LDA Mostar)

1.2.h Blog napisala Andrijana Tashevska (CID)

1.3 Članci koje su napisali projektni partneri

1.3.a Article written by Türkonfed

1.3.b Article written by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4. Fokus grupe

1.4.1 First Focus Group organized by Youth 4 Society

1.4.2 First Focus Group organized by The Future Now Association

1.4.3 Second Focus Group organized by The Future Now Association

1.4.4 First Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.5 Second Focus Group organized by Youth 4 Society

1.4.6 First Focus Group organized by Türkonfed

1.4.7 First Focus Group organized by LDA Mostar

1.4.8 First Focus Group organized by Kosove Center of Diplomacy

1.4.9 Second Focus Group organized by LDA Mostar

1.4.10 First Focus Group organized by Associazione TDM 2000

1.4.11 First Focus Group organized by United Societies of Balkans

1.4.12 Second Focus Group organized by Kosovo Center of Diplomacy

1.4.13. Second Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.14 First Focus Group organized by Center for Intercultural Dialogue

1.4.15 Second Focus Group organized by Türkonfed

1.4.16. Second Focus Group organized by Associazione TDM 2000

1.4.17 Second Focus Group organized by United Societies of Balkans

1.4.18. Third Focus Group organized by Türkonfed

1.4.19 Third Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.20 First Focus Group organized by NGO IUVENTA

1.4.21 Second Focus Group organized by NGO IUVENTA

1.4.22 First Focus Group organized by ADP-ZID

1.4.23 Second Focus Group organized by ADP-ZID

1.4.24 Fourth Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.25 Second Focus Group organized by Center For Intercultural Dialogue

1.5 YAMNFL – Erasmus Days Celebration 2020

1.6 UPITNIK O NFL

1.7 YAMNFL PUBLIKACIJA – Istraživanje o priznavanju i potvrđivanju neformalnog obrazovanja u Evropskoj Uniji, Zapadnom Balkanu i Turskoj

1.8 Katalog inspirativnih priča o neformalnom obrazovanju

***ENGLISH***

Youth Ambassadors of Non Formal Learning

Timespan: 05/11/2019 – 04/05/2022

(suspension of the project activities due to the COVID-19 crisis: 01/03/2021 – 30/06/2021)

Donor: Erasmus+ (KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Youth)

Supported by: Institute for Youth Development KULT

Supported by: Federalno ministarstvo kulture i sporta

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)

Partners: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Novo mesto / Slovenia); The Future Now Association (Sofia / Bulgaria); Kosovo Center of Diplomacy (Prishtina / Kosovo*); United Societies of Balkans (Thessaloniki / Greece); Youth 4 Society (Tirana / Albania); Center for Intercultural Dialogue (Kumanovo / North Macedonia); Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-ZID) (Podgorica / Montenegro); NGO IUVENTA (Šabac / Serbia); Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu (Istanbul / Turkey); TDM 2000 (Cagliari / Italy). 

General Objective: 

The project aims at promoting participation in Non Formal Education activities and the power of validation and recognition of competences acquired outside the formal education environment through an innovative methodology.

Project wants to take into consideration what has been done so far within this area, research for best practices and successful stories, and get ready to go on the field to reinforce the importance of Non Formal Learning.

Specific Objectives: 

 • To research, collect, analyze and spread existing best practices and policies in the field of validation and recognition of NFL, as well as successful stories of young people, in the 11 countries participating in the project
 • To train 22 “Young Ambassadors” to promote the role of NFL in the development of competences starting from real experiences on the field, successful stories and dedicated methods
 • To create a network of Young Ambassadors of NFL to set up the base for sustainable work in the field of promotion of NFL, setting up a platform for sharing of stories, challenges, ideas and best practices
 • To produce a complete methodology for the “Young Ambassadors of NFL” concept, including a dedicated manual, a catalogue of successful stories, online and offline tools, and methods for facilitation of dedicated workshops
 • To develop a set of recommendations to facilitate the creation of new policies for the validation and recognition of competences acquired outside the formal education environment, involving public institutions, private sector and civil society

Description:

The project is based upon Non Formal Education and is working to develop the new methodology of the Youth Ambassadors of Non Formal Education, trained youngsters which can use peer-to-peer approach providing their experience to inspire other young people and relevant stakeholders in giving a higher credit and a better use to NFL experiences.

Activity plan:

 • Kick Off Meeting in Kumanovo / North Macedonia (16-17 January, 2020)
 • Opening conferences in all the 11 countries (September, 2020)
 • Research on existing policies on recognition and validation of NFL, and successful stories of young people that built their path thanks to NFL competences (May-December, 2020). The second research will be carried out, to collect inspiring stories of young people that, thanks to Non Formal Education, built a personal or professional path, identifying their way to arrive there and how did they manage to make it important for their future.
 • Training Course on NFL and its recognition for Youth Ambassadors in Cagliari / Italy (April, 2020)
 • Creation of the Network of Youth Ambassadors and the online platform for exchange of stories and best practices (April, 2020)
 • One of the Youth Ambassadors per country will go on a Job Shadowing for a period of 21 days in another country, both with the aim to “shadow” the work of the organization on the field and to provide suggestions for the future activities to be implemented.
 • Mid Term Evaluation Meeting in Mostar / Bosnia and Herzegovina (October, 2020)
 • Seminar of Youth Ambassadors to share their Job Shadowing experiences and to develop the tools for the local actions (October, 2020). The seminar will involve all the 22 Youth Ambassadors and 3 facilitators and support staff, and will be held in Mostar, Bosnia and Herzegovina.
 • One-day Conference for the opening of the Local Info Points in each partner's country (October – December, 2020)
 • Opening of Local Info Points – 1 per country (October 2020 – January, 2021)
 • Development, Publication and Translation of the Manual of the Youth Ambassador for NFL, the research and the Catalog of Successful Stories (October 2020 – February, 2021)
 • Local Actions – at least 4 per country, to be held in 4 different cities, at least one involving local authorities, educational providers and business environment (February-April, 2021). The Youth Ambassadors will pass to action, realizing at least 4 workshops in each country (total 44, involving 100 people per country).
 • Youth Exchange in Sofia / Bulgaria (December, 2021) 
 • Drafting of Proposed policies for recognition and validation of NFL (February-June, 2021)
 • Final Dissemination Period (January-February, 2022)
 • Final Evaluation Meeting in Tirana / Albania (September, 2021) 

Contact projects’ coordinator

Erasmus+ project card

Official website 

Official FB Page

Official Intagram Profile 

IMPLEMENTED ACTIVITIES

Kick off meeting of Youth Ambassadors of Non-Formal Learning Partners

1 Research activities

1.1. Interviews with relevant Stakeholders

1.1.1 YAMNFL – Interview no1 (LDA Mostar)

1.1.2 YAMNFL – Interview no2 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.3 YAMNFL – Interview no3 (Associazione TDM 2000)

1.1.4 YAMNFL – Interview no4 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.5 YAMNFL – Interview no5 (United Societies of Balkans)

1.1.6 YAMNFL – Interview no6 (The Future Now Association)

1.1.7 YAMNFL – Interview no7 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.8 YAMNFL – Interview no8 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.9 YAMNFL – Interview no9 (NGO Iuventa)

1.1.10 YAMNFL – Interview no10 (ADP-ZID)

1.1.11 YAMNFL – Interview no11 (LDA MOSTAR)

1.1.12 YAMNFL – Interview no12 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.13 YAMNFL – Interview no 13 (Youth 4 Society)

1.1.14 YAMNFL – Interview no14 (Associazione TDM 2000)

1.1.15 YAMNFL – Interview no15 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.16 YAMNFL – Interview no16 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.17 YAMNFL – Interview no17 (The Future Now)

1.1.18 YAMNFL – Interview no18 (United Societies of Balkans)

1.1.19 YAMNFL – Interview no19 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.20 YAMFL – Interview no20 (NGO Iuventa)

1.1.21 YAMNFL – Interview no21 (ADP-ZID)

1.1.22 YAMNFL – Interview no22 (Youth 4 Society)

1.1.23 YAMNFL – Interview no23 (LDA Mostar)

1.1.24 YAMNFL – Interview no 24 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.25 YAMNFL – Interview no25 (Associazione TDM 2000)

1.1.26 YAMNFL – Interview no 26 (Kosovo Center of Diplomacy)

1.1.27 YAMNFL – Interview no27 (United Societies of Balkans)

1.1.28 YAMNFL – Interview no 28 (The Future Now Association)

1.1.29 YAMNFL – Interview no 29 (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1.1.30 YAMNF – Interview no 30 (Center for Intercultural Dialogue)

1.1.31 YAMNFL – Interview no 31 (NGO Iuventa)

1.1.32 YAMNFL – Interview no 32 (ADP-ZID)

1.1.33 YAMNFL – Interview no 33 (Youth 4 Society)

1.1.34 YAMNFL – Interview no 34 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.35 YAMNFL – Interview no 35 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.1.36 YAMNFL – Interview no 36 (Association for Developing Voluntary Work Novo mesto)

1.2 Blogs related to NFL

1.2.a Blog written by Amil Brkovic (LDA Mostar)

1.2.b Blog written by Jessica Vagni (United Societies of Balkans)

1.2.c Blog written by Nia Donova (The Future Now Association)

1.2.d Blog written by Begüm Seyhan (Türkonfed)

1.2.e Blog written by Joan Bushi (Youth 4 Society)

1.2.f Blog written by Mateja Lozar (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto)

1.2.g Blog written by Sara Kljajic (LDA Mostar)

1.2.h Blog written by Andrijana Tashevska (CID)

1.3 Articles written by Project Partners:

1.3.a Article written by Türkonfed

1.3.b Article written by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4. Focus Groups

1.4.1 First Focus Group organized by Youth 4 Society

1.4.2 First Focus Group organized by The Future Now Association

1.4.3 Second Focus Group organized by The Future Now Association

1.4.4 First Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.5 Second Focus Group organized by Youth 4 Society

1.4.6 First Focus Group organized by Türkonfed

1.4.7 First Focus Group organized by LDA Mostar

1.4.8 First Focus Group organized by Kosove Center of Diplomacy

1.4.9 Second Focus Group organized by LDA Mostar

1.4.10 First Focus Group organized by Associazione TDM 2000

1.4.11 First Focus Group organized by United Societies of Balkans

1.4.12 Second Focus Group organized by Kosovo Center of Diplomacy

1.4.13. Second Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.14 First Focus Group organized by Center for Intercultural Dialogue

1.4.15 Second Focus Group organized by Türkonfed

1.4.16. Second Focus Group organized by Associazione TDM 2000

1.4.17 Second Focus Group organized by United Societies of Balkans

1.4.18. Third Focus Group organized by Türkonfed

1.4.19 Third Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.20 First Focus Group organized by NGO IUVENTA

1.4.21 Second Focus Group organized by NGO IUVENTA

1.4.22 First Focus Group organized by ADP-ZID

1.4.23 Second Focus Group organized by ADP-ZID

1.4.24 Fourth Focus Group organized by Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

1.4.25 Second Focus Group organized by Center For Intercultural Dialogue

1.5 YAMNFL – Erasmus Days Celebration 2020

1.6. Questionnaire on NFL

1.7.

YAMNFL PUBLICATION – Research on Recognition and Validation of Non-Formal Learning in European Union, Western Balkans and Turkey (ENGLISH)

YAMNFL PUBLICATION – Research … (BULGARIAN)

YAMNFL PUBLICATION – Research … (SLOVENIAN)

YAMNFL PUBLICATION – Research … (GREEK)

1.8.

Catalogue of Inspiring Stories about Non-Formal Learning  (ENGLISH)

CATALOGUE (BULGARIAN)

CATALOGUE (SLOVENIAN)

1.9. 

YAMNFL Toolkit (ENGLISH) 

YAMNFL Toolkit (ITALIAN)

1.10.

YAMNFL Recommendations (ENGLISH)

YAMNFL Recommendations (ITALIAN)