Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana

Trajanje projekta01/01/2015 – 31/12/2018
DonatorEuropska komisija (Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to Regional Thematic Associations)
AplikantEuropska asocijacija za lokalnu demokratiju - ALDA
Tags, , , ,

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana

Trajanje projekta: 01/01/2015 – 31/12/2018

Donator: Europska komisija (Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to Regional Thematic Associations)

Aplikant: Europska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA (Strasbourg / Francuska)

Partneri: Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); Agencija lokalne demokratije Zavidovići (Zavidovići / Bosna i Hercegovina); Agencija lokalne demokratije Prijedor (Prijedor / Bosna i Hercegovina); Agencija lokalne demokratije Subotica (Subotica / Srbija); Agencija lokalne demokratije Knjaževac (Knjaževac / Srbija); Agencija lokalne demokratije Nikšić (Nikšić / Crna Gora), Agencija lokalne demokratije Kosovo (Peja / Kosovo)

Pridruženi partner: ALDA Skoplje (Skoplje / BJR Makedonija)

Opći cilj: doprinjeti strukturiranju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i vlasti iz navedenih zemalja; poboljšati okruženje za aktivizam mladih i participaciju, posebno mladih iz podzastupljenih skupina.

Specifični ciljevi: kreirati Regionalnu mrežu za lokalnu demokratiju sastavljenu od organizacija civilnog društva i vlasti, uz aktivno učešće mladih iz ciljnih zemalja posvećenih promociji i praćenju učešća mladih na lokalnom nivou; jačanje regionalnih kapaciteta mladih iz ciljnih zemalja u aktivnom građanstvu i učešću u procesima donošenja politika i procesu odlučivanja; da se postigne veći fokus vlasti ciljnih zemalja na potrebe mladih u kreiranju politika u skladu sa standardima EU; da se podigne svijest o politikama i donosiocima odluka, OCD-ovima i mladim liderima u ciljnim zemljama o EU standardima i praksama učešća mladih i regionalnom utjecaju EU programa 2014-2020, posebno programima za mlade.

Ciljne grupe: Agencije lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, predstavnici vlasti, mladi lideri, omladinski radnici, neformalne grupe mladih, mladi ljudi iz podzastupljenih skupina iz osam zajednica u pet balkanskih zemalja.

Krajnji korisnici: mladi iz podzastupljenih skupina od 15-30 godina, rasprostranjeni u 5 zemalja Zapadnog Balkana.

Web stranica: www.alda-balkan-youth.eu

LETAK PROJEKTA

INFO GRAFIKA PROJEKTA

INFO POINT FB stranice partnera:

INFO POINT MOSTAR

INFO POINT ZAVIDOVIĆI

INFO POINT PRIJEDOR

INFO POINT NIKŠIĆ

INFO TAČKA KNJAŽEVAC

INFO POINT SUBOTICA

INFO POINT PEĆ

NEWSLETTERS  2015

Newsletter No 1
Newsletter No 2
Newsletter No 3
Newsletter No 4

NEWSLETTERS  2016

Newsletter No 1
Newsletter No 2
Newsletter No 3
Newsletter No 4

NEWSLETTERS  2017

Newsletter No 1
Newsletter No 2
Newsletter No 3

NEWSLETTERS 2018

Newsletter No 1

Newsletter No 2

Newsletter No 3

ISTRAŽIVANJA

“Politika i zakonodavni okvir za sudjelovanje mladih na Balkanu”, usporedni pregled i analiza (2015.)

“Mobilnost mladih na Zapadnom Balkanu sadašnji izazovi i perspektive budućnosti”, usporedni pregled i analiza (2016.)

”Kulturna participacija mladih na Balkanu”, istraživačka studija (2017.)

”Mladi na Balkanu”, usporedni pregled i analiza (2018.)

”Vodič za mlade lidere”, koncepti i prakse učešća mladih (2018.)

UTJECAJ PROJEKTA 

”Civil Society and Youth Engagement in the Western Balkans”, Ardita Vejseli, Civil Society Forum of the Western Balkans (2019.)