bs
bs

Jačanje uloge žena i mladih lidera u političkom životu BiH – FAZA 2

Trajanje projekta:07/2013 - 01/2015
Donator:Vijeće Evrope i USAID misija u BiH
Voditelj projekta:Vijeće Evrope
Tags, , , , , ,

Jačanje uloge žena i mladih lidera u političkom životu BiH - FAZA 2

Trajanje projekta: jul/srpanj, 2013. – januar/siječanj, 2015. 

Donator:  Vijeće Evrope i USAID misija u BiH 

Voditelj projekta: Vijeće Evrope

Opis projekta: USAID i Vijeće Evrope realizuju drugu fazu programa Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Nakon prve faze 21-mjesečnog programa koji je trajao od septembra 2011. godine do juna 2013. godine, druga faza se nastavlja do januara 2015. godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera, kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Opći cilj: program je usmjeren ka jačanju žena i mladih da preuzmu aktivniju ulogu u političkim procesima, što će pomoći stvaranju nove i odgovornije generacije vodstva političkih partija, u periodu do općih izbora 2014. godine. Ovo uključuje podizanje svijesti o važnosti učešća žena u političkim procesima i jačanju njihovog angažmana u političkom životu. 

Specifični ciljevi:

1) Povećanje angažmana žena u političkim procesima;
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije vodstva političkih partija; i
3) Poboljšanje međustranačke komunikacije o pitanjima važnim za napredak zemlje ka
euroatlantskim integracijama.

Aktivnosti II faze se provode u saradnji sa 18 nevladinih organizacija i 27 koordinatorica na području 42 grada / općine na području cijele Bosne i Hercegovine, a očekuje se oko 18000 učesnika/ca na radionicama. Također je bitno napomenuti rezultate I faze ovoga projekta. Aktivnosti su provedene u periodu 2011-2013 u saradnji sa 21 nevladinom organizacijom i 50 koordinatorica, organizovano je 350 radionica sa 15000 učesnika/ca.

Rezultati ovih aktivnosti su sljedeći:

– 124 žene – učesnice radionica postale su vijećnice općinskih/gradskih vijeća, na lokalnim
izborima 2012.
– 520 žena – učesnica radionica postale su članice savjeta mjesnih zajednica u 2013.

Aktivnosti LDA Mostar planirane za 2013. – 2015. godinu

LDA Mostar u saradnji sa koordinatoricama, realizirati će projektne aktivnosti na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona/županije, u Gradu Mostaru te Općinama Konjic, Jablanica, Posušje, Široki Brijeg, Ljubuški i Grude. Organizirati će se ukupno 10 radionica za 800 učesnica / učesnika u periodu do općih izbora 2014.

Brošuru projekta možete preuzeti OVDJE.

***ENGLISH***

Strengthening accountability of women and young political leaders in BiH – the role of woman in public and political life

Timespan: July 2013 – January 2015 

Donor: Council of Europe and USAID

Partner leader: Council of Europe

Description: USAID BiH and Council of Europe are realising a 21-month long Programme entitled “Strengthening accountability of women and young political leaders in Bosnia and Herzegovina”. The Programme was initiated in September 2011 and will last until June 2013. Programme activities are realised in two directions in order to provide the best possible support to stronger inclusion of women and youth into political processes in BiH.

General objective: the program is aimed at strengthening women and youth to take a more active role in political processes, which will help create a new and more responsible generation of political party leadership, in the run-up to the 2014 general elections. This includes raising awareness of the importance of women's participation in political processes and strengthening their engagement in political life.

Specific objectives:

1) Increasing the involvement of women in political processes;
2) Creating a new and more responsible generation of political party leadership; and
3) Improving inter-party communication on issues important for the country's progress towards
Euro-Atlantic integration.

Phase II activities are carried out in cooperation with 18 NGOs and 27 coordinators in 42 cities / municipalities throughout Bosnia and Herzegovina, and about 18,000 participants in the workshops are expected. It is also important to note the results of Phase I of this project. The activities were carried out in the period 2011-2013 in cooperation with 21 NGOs and 50 coordinators, 350 workshops were organized with 15,000 participants.

The results of these activities are as follows:

– 124 women – participants in the workshops became councilors of municipal / city councils, at local ones
2012 elections
– 520 women – participants in the workshops became members of local community councils in 2013.

LDA Mostar activities planned for 2013-2015

LDA Mostar, in cooperation with the coordinators, will implement project activities in the Herzegovina-Neretva and West Herzegovina Canton / County, in the City of Mostar and the Municipalities of Konjic, Jablanica, Posušje, Široki Brijeg, Ljubuški and Grude. A total of 10 workshops will be organized for 800 participants in the period until the 2014 general elections.

You can download the project brochure HERE.