bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

adriatic sea

MAHLDE.NET – Prekogranična mreža lokalne demokratije Jadranskog mora

/ / / / /
Jačanje institucionalne saradnje među političkim, ekonomskim i socijalnim akterima uključenim u aktivnosti razvoja lokalne demokratije u prekograničnom području Jadranskog mora