+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

2005

CBM Podsticanje dijaloga

/ / / / /
Projekt je usmjeren ka učenicima srednjih škola, a njegov cilj je naglasiti važnost predavanja o vrijednostima kao što su demokratija, međuetnički dijalog i prava manjina, […]