bs
bs

Tag

young leaders

Jačanje uloge žena i mladih lidera u političkom životu BiH – FAZA 2

/ / / / / /
Aktivno uključivanje žena i mladih lidera u politički život BiH i podizanje svijesti o važnosti uloge žena u javnom i političkom životu…