bs
bs

Projekt URGENT – upitnik o inkluziji migranata

Inkluzija migranata u lokalnoj zajednici

Prakse i izazovi vezani za socijalnu i prostornu inkluziju migranata u lokalnoj zajednici – #inclusion of #immigrants #URGENTproject. Izdvojite 10 minuta i odgovorite na nas upitnik na temu #migration.

Danas, u Evropi svjedoci smo alarmantnog nivoa urbane fragmentacije, nejednakosti i strukturnih društveno-prostornih podjela unutar naših gradova, koji pospješuju ekstremizam i radikalizaciju.

Najugroženiji ljudi su često koncentrisani na područjima gdje se socijalna isključenost i siromaštvo obično preklapaju sa multietničnosti, što dalje dovodi u pitanje socijalnu koheziju. Marginalizovana i stigmatizovana, ova područja i njihovi stanovnici su gurnuti u začarani krug siromaštva.

U tom kontekstu, ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (Association of Local Democracy Agencies) – u saradnji sa SSIIM UNESCO katedrom Univerziteta u Veneciji i drugih 10 organizacija iz cijele Europe, u okviru projekta URGENT Urban Regeneration: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Europska mreža gradova), je inicirala ovu anketu za prikupljanje stavova i mišljenja o percepciji, politikama, praksama i izazovima vezanim za socijalno i prostorno uključivanje imigranata u njihove zajednice.

Bit će Vam potrebno oko 10 minuta da odgovorite na naše istraživanje. Bili bismo Vam zahvalni ako biste mogli da nas podržite svojim doprinosom!

Popunite anketu – uključite se!

Anketu mozete pronaći na sljedećem linku: Survey on migrants’ integration 

Related Posts