bs
bs

Prvi sastanak partnera projekta ”Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”

Prvi sastanak partnera projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”

Mostar, 27. – 29./01./2015.

• Prvi sastanak partnera projekta
Predstavnici ALDA-e, Agencija lokalne demokratije, partnerskih općina/gradova regiona te mladi : Mostara, Zavidovića, Prijedora (BiH), Subotice i Knjaževca (Srbija), Nikšića (CG), Pec-Peja (Kosovo) Agecnija lokalne demokratije regiona, boraviti će u Mostaru od 27-29. januara/siječnja 2014. godine.

• Strateško planiranje
Osim prvog sastanka partnera, predstavnici Agencija loklane demokratije će raditi na strateškom planiranju projekta i aktivnosti nove platforme na području Zapadnog Balkana, čiji je cilj osnivanje mreže organizacija koje se bave jačanjem regionalne saradnje i koorinacije između civilnog društva i vlasti, sa ciljem stvaranja boljeg okruženja za aktivizam i učešće mladih.

• Sastanak regionalne radne grupe mladih
Tokom januara/siječnja sve partnerske organizacije su po objavljenom javnom pozivu anagažirale po dvoje mladih aktivista, koji će činiti regionalnu radnu grupu i aktivno zajedno sa predstavnicima Agencija lokalne demokratije i općina/gradova partnera ostvarivati ciljeve projekta. Ovo će biti njihov prvi susret kada će imati priliku da se upoznaju, dobiju osnovne informacije o projektu, sami učestvuju u planiranju projetnih aktivnosti, odaberu novi logo projekta/nove mreže, ali i da se druže i stvore novu platformu za aktivizam mladih Balkana.

 

Related Posts