bs
bs

Tag

Lokalni fond mladih
Lokalni fond mladih za Grad Mostar – rok za dostavu projektnih prijedloga 30.07.2018. Naziv projekta: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR Poziva formalne i neformale grupe mladih koje funkcionišu na području grada Mostara da podnesu...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.