bs
bs

Tag

Medjunarodna konferencija
Prednost raznovrsnosti : Prijenos znanja o integraciji migranata Deset različitih lokalnih zajednica iz šire Europe razmijenilo je znanje, iskustvo i dobru praksu o integraciji migranata 7. Lipnja 2017. u Veneciji, u Italiji, u okviru trodnevne međunarodne aktivnosti “Ponovno uspostavljenje urbane kohezije u europskim gradovima”, drugi transnacionalni korak projekta URGENT. URGENT, Urbana ReGeneracuja, Europska mreža gradova,...
Read More
U Subotici Međunarodna konferencija za mlade Međunarodna konferencija bit će organizovana u okviru projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” uz finansijsku podršku Evropske unije, Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, a čiji je cilj uspostavljanje regionalne platforme za saradnju između organizacija civilnog društva i organa javne vlasti radi stvaranja povoljnijeg zakonodavnog...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.