bs
bs

Najava Prvog regionalnog foruma mladih: Lokalna demokratija u fokusu

U Subotici Međunarodna konferencija za mlade

Međunarodna konferencija bit će organizovana u okviru projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” uz finansijsku podršku Evropske unije, Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, a čiji je cilj uspostavljanje regionalne platforme za saradnju između organizacija civilnog društva i organa javne vlasti radi stvaranja povoljnijeg zakonodavnog i institucionalnog okruženja za  učešće mladih u kreiranju javnih politika, a posebno mladih s ograničenim mogućnostima.

Konferencija je okupila oko 60-tak učesnika/učesnica, članove Regionalne mreže za lokalnu demokratiju (osam centara lokalne demokratije iz pet zemalja), lokalne vlasti, predstavnike ministarstava iz zemalja Zapadnog Balkana, omladinske NVO-e,  NVO-e koji se bave osnaživanjem mladih, nacionalne omladinske mreže, krovne organizacije iz regiona i partnerske organizacije iz EU.

Tema prvog Regionalnog foruma bila je: Ka kulturi učešća mladih u javnom dijalogu.
Strategija ovog trogodišnjeg projekta ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih NVO i omladinskih grupa za izradu regionalne platforme za saradnju i promovisanje aktivnog građanstva, učešća i načela demokratskog upravljanja. Projekat se fokusira na podizanje svijesti organa javne vlasti i donosilaca odluka u pet zemalja zapadnog Balkana o socijalnim, obrazovnim i ekonomskim potrebama mladih, čime se otvara put za njihov doprinos javnim politikama i unapređenoj regionalnoj transparentnosti procesa reformi na putu ka integraciji u EU. Tako je prvi godišnji Balkanski Omladinski forum za lokalnu demokratiju predstavio rezultate komparativne studije – Učešće mladih na Balkanu – komparativna analiza i praksa. Organizator skupa bio je Centar lokalne demokratije – LDA Subotica kao partner u projektu, u saradnji sa Gradom Subotica.

Finansijsku podršku ovom značajnom projektu obezbedila je Evropska unija kroz Program Civil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to Regional Thematic Associations).

U okviru ovog programa učesnici konferencije su obišli i izložbu koja je postavljena u delu prostora Savremene galerija Subotica sa temom – Interkulturalna susretanja: Postavka fotografija nastalih na umjetničkim radionicama mladih u gradovima Mostar, Prijedor, Zavidovici, Nikšić, Skopje, Knjaževac, Peć, Subotica – Kako mladi vide svoj grad i mlade u njemu.

Related Posts