bs
bs

Tag

preporuke
Komparativna analiza: “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu” – publikacija, zaključci i preporuke Kao rezultat prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ proistekla je publikacija “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu” sa odgovarajućim zaključcima i preporukama. Ova publikacija sa zaključcima i preporukama je rezultat...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.