bs
bs

Tag

prva godina
INFO POINT Mostar – prva godina postojanja završena više nego uspješno  Dana, 26.05.2015. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar otvoren je Info point za mlade koji ima za cilj pruziti korisne informacije o događajima iz kulture, sporta i neformalnog obrazovanja u Mostaru i BiH, te informacije o stipendijama, seminarima, grantovima i ostalim aktivnostima za...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.