+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Centar ADA Mostar

ProjektCentar ADA Mostar
KategorijaDemokratija
Websitewww.cadamostar.com

Centar za Arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj kroz arhitekturu i umjetnost izvan teorije.

Ciljevi / Manifest
Podrška ideje “grad za svakoga”.
Pristup gradu kroz diskurs izvan tradicionalnih urbanih parametara.
Uspostavljanje veza između poslovnog sektora i kulture stvarajući nove vrijednosti u gradu Mostaru i njegovom dugoročnom razvoju.

Kako / Metodologija
Izrada izložbe sa suvremenog i progresivnog sadržaja.
Širenje našeg razumijevanja grada.
Osiguravanje većeg sudjelovanja građana.
Uključivanje novog načina čitanja grada od strane profesionalnog miljea.

Više informacija o Centru ADA na: www.cadamostar.com