bs
bs

KONKURS ZA ODABIR UČESNIKA OBUKE – “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA” 


KONKURS ZA ODABIR UČESNIKA OBUKE
“PARTICIPATIVNO PLANIRANJE SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA” 

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, gazdovanju šumama, promociji mikro i malih preduzeća u tri BiH opštine“ u saradnji tri Agencije lokalne demokratije na području Bosne i Hercegovine (Prijedor, Mostar i Zavidovići), Udruženja Program Prijedor i Udruženja Trentino – Balkan objavljujemo:

KONKURS

za odabir kandidata za učešće u obuci na temu “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE LOKALNOG SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA”

PERIOD REALIZACIJE OBUKE: 27. – 31. maj/svibanj, 2019.

MJESTO REALIZACIJE: Mostar, Bosna i Hercegovina

MINIMALAN BROJ UČESNIKA: 4 s područja Mostara

SADRŽAJ OBUKE:

 • Proces razvoja baziran na lokalnim resursima
 • Participativni pristup području
 • Metodologija koja se koristi u participativnom planiranju

 a) Akteri i područje
       a1) Identifikacija aktera
       a2) Ključni akteri

  b) Pejzaž
       b1) Vizuelna analiza
       b2) Ručne mape i participativna kartografija
       b3) Agro-ekološko mapiranje

  c) Rekonstrukcija istorije područja
       c1) Intervjui
       c2) Sagledavanje informacija iz tri ugla
       c3) Analiza dokumentacije

  d) Agrarni sistemi
       d1) Osnovni sistemi proizvodnje
       d2) Osnovni sistemi u poljoprivredi

  e) Socio-ekonomska analiza       e1) Socio-ekonomske procjene

 • Pogodnosti i potencijali za razvoj područja
 • Elementi  “Land evaluation” sistema
 • Zajedničko informisanje aktera područja i širenje novih aspekata
 • Priprema analize stanja područja
 • Organizovanje interesnih grupa područja
 • Poznavanje modela udruživanja

OSNOVNI USLOVI ZA ODABIR KANDIDATA:

Minimum završena srednja škola iz oblasti društvenih nauka, ekonomije, poljoprivrede i dr, da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, spreman za rad u grupi i širenje dobrih međuljudskih odnosa, da je uzrasta između 18 i 40 godina i da poznaje područje Mostara i okoline.

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI: koji se služe engleskim jezikom, koji su ranije upoznati s temama participativnog lokalnog razvoja ili su učestvovali u projektima međunarodne ili međukulturalne saradnje, te kandidati koji su ranije učestvovali u projektima koji su imali za cilj jačanje kapacitate mladih, uključivanje građana u procese donošenja odluka te izgradnju i jačanjekapaciteta zajednice.

Poželjno je posjedovanje auta, motora ili bicikla radi lakše mobilnosti prilikom terenskog rada, ali nije obavezno.

PRILIKOM ODABIRA KANDIDATA VODIĆE SE RAČUNA O: rodnoj ravnopravnosti, kao i o mogućnosti učešća svih kandidata, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost, političko opredjeljenje ili njihov socijalni status.

Prevoz, smještaj i obroci za učesnike treninga će biti obezbijeđeni.

PRIJAVA NA KONKURS: Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem elektronske pošte na ispod naznačenu e-mail adresu u ispod navedenom roku. Prijava treba da sadrži:

 • CV (biografija) maksimalne dužine dvije stranice, po mogućnosti jedan primjerak iste i na engleskom jeziku
 • Fotokopija važeće lične karte
 • Motivaciono pismo (maksimalna dužina 1 stranica)

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA: 25 .maj/svibanj 2019. godine

Prijavu sa biografijom, fotokopijom lične karte i motivacijskim pismom dostaviti putem e-mail adrese ldamostar@aldaintranet.org,
Agenciji lokalne demokratije Mostar, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

NAPOMENA: Učesnici koji prođu obuku imati će priliku za volonterski angažman na projektu, saradnju sa radnim timom iz Italije i sticanje certifikata za  participativno planiranje .

Mostar, 11. maj/svibanj, 2019. godine

Related Posts