bs
bs

Najava prvog međunarodnog događaja u okviru EU projekta CLINK

Međunarodni događaj “Sudjelovanje građana u očuvanju kulturnog nasljeđa u njihovim zajednicama”

U okviru EU projekta CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Europe najavljujemo međunarodni događaj „Sudjelovanje građana u očuvanju kulturnog nasljeđa u njihovim zajednicama“ koji će se održati 16. maja/svibnja u gradu Caen u regiji Normandija (Francuska).

Ovaj Međunarodni događaj okupit će 80 sudionika iz 7 zemalja Balkna i Europske unije kako bi razgovarali o praksi očuvanja kulturnog nasljeđa i obogatili svoje znanje o toj temi kroz stručnost zainteresiranih strana iz Normandije. Cilj događaja je okupiti kulturne aktere iz partnerskih zemalja i otvoriti dijalog o inovativnim praksama usmjerenim na podizanje svijesti o kulturnom nasljeđu šire javnosti, a posebno mladih. Događaj će pružiti priliku lokalnim akterima i međunarodnim sudionicima da obogate svoje znanje i podijele svoja iskustva u području očuvanja kulturnog nasljeđa, te podići svijest o istoj. Međunarodni događaj otvoren je za javnost i održat će se u prostorijama Regije Normandija, Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde u Caenu.

Ovo je prvi u nizu međunarodnijh događaja projekta CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Europe, a ima za cilj podizanje svijesti o povezanosti kolektivnog kulturnog nasljeđa u tapiseriji bogate i raznolike kulture Europe. Projekt implementira 10 partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Francuske, Grčke, Srbije, Crne Gore i Albanije, a podržan je kroz program Europa za građane Europske unije. Projekt lider je Agencija lokalne demokratije Mostar, a domaćin događaja partner projekta Europska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA.

Međunarodnom događaju „Sudjelovanje građana u očuvanju kulturnog nasljeđa u njihovim zajednicama“ prethodit će kick-off sastanka partnera projekta koji će se održati u Caenu 15. maja/svibnja.

Za više informacija možete pogledati dnevni red događaja na linkovima ispod.


First International Event within EU project CLINK in Normandy

International event “Citizens’ participation in preservation of cultural heritage in their communities”

The International Event “Citizens’ participation in the preservation of cultural heritage in their communities” organized in the frame of EU project  CLINK – Cultural heritage linking diversities in Europe, will be held on 16 May in the Caen  in Normandy (France). 

This international event will bring together 80 participants from 7 Balkan countries  and the European Union to discuss the practice of preserving cultural heritage and enrich their knowledge on the subject through the expertise of stakeholders from Normandy. The aim of the event is to gather cultural actors from partner countries and open dialogue on innovative practices aimed at raising awareness of the cultural heritage of the general public, especially young people. The event will provide an opportunity for local actors and international participants to enrich their knowledge and share their experiences in the field of conservation of cultural heritage and raise awareness of the aforementioned. International event is open to the public and will be held in the premises of the Region Normandy, Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde in Caen.

 This international event is the kick off of the project CLINK – Cultural heritage linking diversities in Europe aims to raise awareness on connections of the collective cultural heritage in the tapestry of Europe's rich and diverse culture.

The project is implemented by 10 partner organizations from Bosnia and Herzegovina, Croatian, France, Greece, Serbia, Montenegro and Albania, and is supported through the program Europe for Citizens of the European Union. The project leader is the  LDA Mostar and event host project partner  European Association for Local Democracy – ALDA .

International event “Citizens’ participation in preservation of cultural heritage in their communities” will be preceded by a kick-off meeting of the project partners to be held in Caen on 15 May / May.

For more information you can look at the agenda of the event on the links below.

Agenda

Related Posts