bs
bs

Dijalog: Strategija prema mladima FBiH

Predstavnice LDA Mostar učestvuju na događaju “Dijalog: Strategija prema mladima FBiH”

Sarajevo, 25-26.5.2015.
U cilju razumijevanja položaja mladih i donošenja kvalitetnog dokumenta Strategije prema mladima Radna grupa Vlade FBiH će na dvodnevnom događaju „Dijalog: Strategija prema mladima FBiH“ otvoriti dijalog sa interesnim stranama kako bi se čula mišljenja i prijedlozi za ovaj važan dokument za mlade u FBiH.

Dvodnevni događaj “Dijalog: Strategija prema mladima FBiH” je namijenjen organizacijama mladih, organizacijama civilnog društva koje se bave mladima i vijećima mladih u cilju dijaloga za razvoj federalne strategije prema mladima.

Događaj je okupio oko 80 učesnika/ica iz relevantnih organizacija i institucija kako bi ostvarile dijalog o strategiji prema mladima, medju kojima su i predstavnice LDA Mostar, obzirom da agencija provodi aktivnosti i projekte za mlade i sa mladima, od kojih je najznacajniji projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, koju implementiramo u suradnji sa jos 8 partnerskih organizacija iz regije.

Ovaj događaj je jedan oblik javnih konsultacija za Strategiju prema mladima u FBiH koji će pratiti javne rasprave o samom nacrtu dokumenta gdje će interesne strne moći dati svoje sugestije i prijedloge.

Galerija fotografija na sljedećem linku:

#‎dijalogSPM

Related Posts