bs
bs

LDA Mostar otvara Info point za mlade

Agencija lokalne demokratije Mostar otvara Info point za mlade

Od 26.05.2015. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar biti će otvoren Info point za mlade koji će omogućiti informacijske usluge mladima. Info pouint će biti otvoren:
ponedjeljkom od 12-16 sati i četvrtkom od 10-14 sati na adresi Fra Ambre Miletića 30 u Mostaru, a svakim radnim danom dostupni smo na e-mail adresi: info-point@ldamostar.org kao i na facebook stranici: Balkan regional platform for youth participation and dialogue.

Info point djeluje u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“ koji je iniciran od strane ALDA (Asocijacija agencija lokalne demokracije), a lokalno ga implementiraju Agencije lokalne demokracije iz Mostara, Zavidovića, Prijedora (BiH), Subotice i Knjaževca (SRB), Nikšića (CG), Peći (Kosovo), te ALDA Makedonija kao pridruženi partner pod pokroviteljstvom Europske komisije. Cilj projekta je doprinijeti strukturiranju regionalne tematske suradnje i koordinacije između OCD i javnih vlasti zemalja sudionica, u svrhu poboljšanja okruženja pogodnog za aktivizam i sudjelovanje mladih, posebice mladih iz podzastupljenih skupina.
Info pointi za mlade će biti osnovani u svih 8 navedenih općina/gradova, sudionika projekta, koji će biti uvezani u regionalnu mrežu. Na taj način mladima će se omogućiti pristup informacijama kako o lokalnim tako i o regionalnim aktivnostima koje su im namijenjene, kao što su obrazovanje (formalno i neformalno), stipendije i programi EU od 2014-2020, potom programi mobilnosti mladih, tj. volontiranja i aktivizma, tečajevi, radionice, studentski smještaji i mnogi drugi praktični savjeti.

Program Agencija lokalne demokracije (LDA) je osnovan 1992.godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, kao sredstvo podsticanja demokratskih procesa i poštivanja ljudskih prava na zapadnom Balkanu. LDA mrežom, koju sačinjava 10 Agencija lokalne demokracije sa područja zapadnog Balkana i južnog Kavkaza, te 3 Agencije lokalne demokracije (operativni partneri) iz Republike Hrvatske, koordinira Asocijacija Agencija lokalne demokracije (ALDA) sa sjedištem u Strazburu, te poduredima u Briselu i Vicenzi, koja okuplja preko 200 partnera iz 21 europske zemlje.
LDA Mostar je službeno otvorena 22. studenog 2004.godine. Agencija je podržavna od strane mnogobrojnih partnera – međunarodnih regija i gradova, što uključuje i Grad Mostar kao partnera-domaćina, te italijansku regiju Puglia, kao vodećeg partnera LDA Mostar.

Za više informacija možete nas osobno posjetiti na adresi Fra Ambre Miletića 30 u Mostaru ili nas kontaktirati putem telefona i e-maila:

Tel/fax: +387 36 333 830
Tel: +387 36 333 831
Mob: +387 63 457 147
Mob: +387 61 071 276

E-mail: infopoint@ldamostar.org

Related Posts