bs
bs

Generalna skupstina ALDA 2016. u Parizu

Generalna skupstina ALDA 2016 @ MAE in Paris!

16 godina zajednickog rada, “borbe”, diskusija, razvoja, promjena velike porodice ALDA. Predstavnici LDA Mostar, zajedno sa svim ostalim LDA,  prestavnicima lokalnih vlasti i partnera ove velike porodice susrelo se 12.05.2016. godine u Parizu, na 16. Generalnoj skupstini ALDA.

Jedna od sesija na Generalnoj skupstini bila je i prezentacija projekta Regionalna platforma za ucesce i dijalog mladih Balkana, kojeg financira EU. Gdja. Ivana Dimitrovska, direktorica ALDA Skopje, sirokom auditorijumu partnera prisutnih na Skupstini, predstavila je znacaj i uticaj koji ovaj projekat ima, prije svega kad su u pitanju mladi, u cijelom regionu.

 

 

Related Posts