bs
bs

Javni poziv – Lokalne inicijative mladih 2018.

Raspisan javni poziv za Lokalne inicijative mladih 2018. za Grad Mostar

Agencija lokalne demokratije Mostar raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Grada Mostara namijenjen neformalim grupama mladih i organizacijama mladih koje djeluju na području Grada Mostara.

Pozivamo mlade sa područja Grada Mostara da podnesu svoje aplikacije za lokalne inicijative koje će doprinijeti:

Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i organizacija mladih) za aktivno građanstvo i participaciju u životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima donošenja politika i odluka;

– Povećanom uključivanju mladih sa manjim mogućnostima u lokalne aktivnosti koje promovišu učešće mladih;
– Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim zajednicama na potrebe mladih u procesima donošenja politika i odluka;
– Promovisanju EU standarda aktivnog građanstva za postizanje jednakosti, tolerancije i bogatstva različitosti.

1. POZIV 2018.

2. SMJERNICE POZIVA 2018.

3. APLIKACIONI FORMULAR 2018.

Related Posts