bs
bs

Rezultati javnog poziva – Lokalne inicijative mladih 2018.

Rezultati javnog poziva za Lokalne inicijative mladih 2018. za područje grada Mostara

Dana 26.6.2018. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar zasjedala je komisija za evaluaciju projektnih prijedloga koji su pristigli u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava kroz Lokalne inicijative mladih Grada Mostara za 2018.

Od ukupno sedam pristiglih projektnih prijedloga za dodjelu grant sredstava odabrana su dva s najvišim brojem bodova:

  1. Ensad Džubur (Ekoomladina) (ispred neformalne skupine mladih) s projektnim prijedlogom ‘’Na mladima cvijet ostaje’’
  2. Nađa Hodžić (ispred neformalne skupine mladih) s projektnim prijedlogom ‘’Demokratska prost-intuicija’’

Podsjećamo, grant sredstva u okviru poziva namijenjena su najboljim projektnim prijedlozima neformalnih grupa mladih ljudi, te nevladinim udruženjima mladih koja djeluju na području grada Mostara.

Inače, Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Mostara dio je aktivnosti projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, koji je sufinanciran od EU.

 

Related Posts