bs
bs

Javni poziv za eksperta iz regiona

Komparativna analiza i praksa: ”Učešće mladih u lokalnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana”

Za potrebe projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, finansiranog od strane Evropske komisije, kroz Civil Society Facility program, operativna bespovratna sredstva, IPA CSO, podrška regionalnim tematskim udruženjima, partnerska organizacija, LDA Prijedor objavljuje javni poziv za eksperta za izradu komparativne studije na temu “Učešće mladih u lokalnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana”.

Poziv je otvoren do 15.04.2015. godine.

Više o pozivu možete pogledati na linkovima ispod gdje možete preuzeti PDF dokumente na našem i engleskom jeziku:

JAVNI POZIV – English

JAVNI POZIV – B/H/S

Related Posts