bs
bs

Javni poziv – Lokalne inicijative mladih Mostar za 2017.

Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara

Agencija lokalne demokratije Mostar raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara namijenjen formalim grupama mladih i nevladinim udruženjima mladih koja djeluju na području Grada Mostara.

Pozivamo mlade Grada Mostar da podnesu svoje projektne prijedloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprinijeti:

– Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i nevladinih udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima kulturne participacije;
– Povećanju pristupa mladih kulturi i korištenju kreativnih alata, posebno mladih s manje mogućnosti;
– Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih i uspostavljanje veće multi-sektorske saradnje u podsticanje učešća mladih.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je: 30.06.2017. godine, do 17:00 sati.

Sve dokumente potrebne za aplikaciju na Lokalne inicijativa mladih mozete preuzeti ispod:

1. POZIV-2017
2. 2_SMJERNICE_POZIVA_2017._LDA_MOSTAR
3. 3_APLIKACIONI_FORMULAR_2017._LDA_MOSTAR

Related Posts