bs
bs

Otvorena “Putujuća izložba mladih Balkana”

Putujuća izložba radova mladih Zapadnog Balkana

Dana 17. prosinca/decembra u organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar upriličeno je otvorenje Putujuće izložbe radova mladih Zapadnog Balkana, proisteklih sa Youth art radionica. Izložba je smještena u prostorijama Muzičke škole na Trgu Musala i za javnost je otvorena u terminima do 13:00 do 15:00 i od 18:00 do 20:00 sati, do 19. prosinca/decembra 2015. godine.

Putujuća izložba je aktivnost koja se održava u 8 gradova, u 5 balkanskih zemalja, sudionica projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“. Preko 150 mladih sa područja Zapadnog Balkana sudjelovalo je na 8 radionica, a na izložbi će biti predstavljeno 40 najboljih radova.

U sklopu izložbe javnosti je prezentirana i virtualna mapa grada Mostara sa markiranim lokacijama i sadržajima za mlade bit će predstavljena građanima i lokalnim vlastima sa željom da se ideje, stavovi i vizije mladih uključe u formalne ili neformalne procese planiranja u lokalnoj zajednici, nastala kao rezultat radionice „My city – youth city“ Mostar, koja je također jedna od regionalnih aktivnosti projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana.

Ovom prilikom, mladi – učesnici radionice „My city – youth city“ Mostar, zvanično su uručili materijaliziranu verziju mape predstavnicima lokalne vlasti Grada Mostara. Također, na samoj ceremoniji otvaranja ove zanimljive izložbe upriličeno je i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Agencije lokalne demokratije Mostar i Grada Mostara, vezano za kreiranje lokalnog fonda za mlade u sklopu projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana.

Lokalni fond za mlade predstavlja fond osiguran od strane UG “Agencije lokalne demokratije” Mostar za podršku godišnje najmanje dvije inicijative manjih razmjera, namijenjen neformalnim grupama mladih i organizacijama mladih koje djeluju na području Grada Mostara.
Memorandumom su se oba potpisnika obavezala kako će u naredne 3 godine, uzuzajamno učešće, na godišnjoj osnovi obezbijediti fond za inicijativa mladih, koji će od 2019. godine biti i zvanicno uvrsten u budget GradaMostara.

Projekat „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“ je četverogodišnji program, iniciran od strane ALDA – Asocijacije agencija lokalne demokratije, a lokalno ga implementiraju Agencije lokalne demokratije iz Mostara, Zavidovića, Prijedora (BiH), Subotice i Knjaževca (SRB), Nikšića (CG), Peći (Kosovo), te ALDA Makedonija kao pridruženi partner. Finansijsku podršku ovom značajnom projektu dala je Evropska unija kroz program Civil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to regional thematic associations).

Related Posts