bs
bs

Mala škola za izgradnju mira

Upiši se u “Malu školu za izgradnju mira”

CRS je, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, 2015. godine pokrenuo on-line edukaciju pod nazivom „Mala škola za izgradnju mira“ (MŠIM). MŠIM svim zainteresiranim građanima i građankama čini dostupnim edukaciju i sticanje novih znanja i vještina o procesima razrješenja konflikta i izgradnje trajnog mira.

Saznaj više klikom na sljedeći LINK.

Related Posts