bs
bs

Mladi žele promjene i aktivno rade na njima

Let's debate change priča uspješne priče uz aktivne mlade

Dajte mladima znanje i promijenit će svijet. U našem slučaju, mladi polako, ali sigurno mijenjaju svoje zajednice i vlastitim primjerom potiču druge na djelovanje.

Kroz projekt ‘’Let’s debate change’’ / ‘’Razgovarajmo o promjenama’’, 120 srednjoškolaca iz Čapljine, Konjica i Mostara, su posljednjih mjeseci proveli istraživanja u svojim lokalnim zajednicama,  vrijedno prikupljajući dokaze o tome koji su izazovi s kojima se susreću njihovi sugrađani, fokusirajući se posebno na stvarne potrebe svojih vršnjaka.

Učenici Srednje škole Čapljina, JU Srednje škole Konjic, JU Srednje građevinske škole Mostar i Srednje ugostiteljsko-turističke škole Mostar naučili su, ne samo metode prikupljanja i analize podataka, nego i kako ih sročiti u jasne i precizne preporuke koje aktikuliraju potrebe građanki i građana pred relevantnim donositeljima odluka.

Kroz debate organizirane u maju/svibnju u Čapljini, Konjicu i Mostaru učenici su uz vodstvo mentora argumentirano obrazlagali svoja stajališta i načinili liste preporuka koje će uputiti donosiocima odluka na razmatranje. Na taj način su svojoj zajednici poslali jasnu poruku o važnosti angažmana pojedinca i iznijeli konkretne primjere koji svjedoče o važnosti procesa, akcije i zagovaranja kao osnovnih demokratskih alata građanske participacije i kreiranja boljih uvjeta življenja.

U listi preporuka našle su se brojne stavke vezane uz njihove lokalne zajednice, od nedovoljnog broja komunalnih radnika, manjka kanti za otpatke i kontejnera za smeće, do izraženog problema s psima lutalicama. Naglasili su i manjak javnih česmi, kao i nedovoljno uređene trotoare i šetališta. Dotakli su se problema nepostojanja biciklističkih staza, zapuštenih igrališta i neprilagođenih prilaza osobama s invaliditetom.

Tu priča ne završava. Uočivši problem nepostojanja gradskih noćnih linija gradskog prijevoza u Mostaru, učenici i učenice JU Srednja građevinska škola Mostar, otišli su i korak dalje, te su pokrenuli svoju zajednicu da kroz anketni upitnik ocjeni kvalitet javnog prijevoza, te iskaže mišljenje o potrebi uvođenja noćnih linija gradskog prijevoza u njihovom gradu. Cilj ispitivanja javnog mnijenja je stvaranje boljeg, sigurnijeg i efikasnijeg sustava javnog prijevoza u Mostaru, a svoja su zapažanja uputili i javnom poduzeću za javni prijevoz kao jednoj od najrelevantnijih instanci. Namjeravaju dopise o ovom pitanju poslati i na sve ostale relevantne adrese.

Učenici i učenice JU Srednja građevinska škola Mostar smatraju da uvođenje noćnih linija u Mostaru predstavlja ključan korak prema unaprjeđenju sigurnosti i kvalitete života građana, te ima potencijal donijeti brojne koristi Mostaru. Sprovođenje noćnih linija u praksu pružilo bi osjećaj sigurnosti za građane, posebno mlade ljude i radnike koji noću putuju ili rade. Osiguravanje pouzdanih i sigurnih prijevoznih opcija u kasnim satima smanjilo bi rizik od neželjenih incidenata i doprinijelo opštem osjećaju sigurnosti u gradu. Smatraju da je financijski aspekt također od ključne važnosti. Noćne linije javnog prijevoza smanjile bi troškove prijevoza za građane, pružajući im pristupačnije opcije za povratak kući ili putovanje tokom noći. Ovo bi posebno olakšalo financijsko opterećenje mladim ljudima i onima s ograničenim financijskim sredstvima.

Uvođenje noćnih linija značajno bi doprinijelo smanjenju saobraćajnih nesreća izazvanih vožnjom u alkoholiziranom stanju. Mladi ljudi često izlaze noću i konzumiraju alkohol, a nedostatak sigurnih prijevoznih opcija za povratak kući može potaknuti neodgovorno ponašanje. Uvođenjem noćnih linija, pružila bi se pouzdana alternativa, smanjujući rizik od saobraćajnih nesreća i zaštitivši živote svih učesnika u saobraćaju.

Naposljetku, ekološki aspekt je neizbježan. Smanjenjem broja individualnih vozila na cestama tokom noći, smanjili bismo emisije štetnih plinova i doprinijele očuvanju okoliša. Ovo bi imalo dugoročne pozitivne učinke na kvalitetu zraka i cjelokupno okruženje u gradu.

„Pozivam sve relevantne aktere, uključujući gradske vlasti, javne prijevoznike i zajednicu, da podrže ovu inicijativu i doprinesu stvaranju sigurnijeg, ekonomski održivijeg i ekološki osviještenijeg Mostara.“ – naglasila je Amila Šendro, učenica JU Srednje građevinske škole Mostar i jedna od pokretačica ove inicijative.

Prošavši kroz proces obuhvaćen projektnim aktivnostima, a uz svesrdnu potporu svojih škola, srednjoškolci su stekli uvid u to šta znači biti aktivan građanin i spoznali da promjena zaista dolazi od njih samih.

Važno je napomenuti da su pridruženi partneri projekta gradovi Čapljina, Konjic i Mostar koji su u okviru projekta potpisnici Memoranduma o razumijevanju, dajući na taj način potporu projektnim aktivnostima. S obzirom da je u sva tri navedena grada u procesu izrada Strategije za mlade, podatci dobiveni kroz aktivnosti projekta mogu biti izvrsni inputi pri kreiranju Strategija.

Projekt ‘’Let's debate change” financira Švicarska razvojna organizacija ”Solidar Suisse”, a provodi Agencija lokalne demokratije iz Mostara.

Projekt ima za cilj jačanje angažmana mladih u javnom zagovaranju i stvaranje konkretnih promjena u tri grada u BiH, uz podršku lokalnih vlasti u tim gradovima.

 

            

 

Related Posts