bs
bs

MostarLAB, Dan dijaloga i društvene odgovornosti

Seminar o društveno odgovornom poslovanju

Seminar o društveno odgovornom poslovanju održan je u okviru progama Mostar LAB. U organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar i Fondacije za modernu umjetnost i arhitekturu Färgfabriken iz Štokholma, Mostar LAB je organiziran kao eksperimentalna interpretacija Centra za arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA.

Uz učešće predstavnika poslovnog sektora, nevladinih organizacija, građana te institucija vlasti, ovaj seminar je poslao poruku važnosti jednakog učešća i angažmana svih struktura društva na stvaranju okruženja povoljnog za razvoj i napredak zajednice.

O društveno odgovornom poslovanju u Bosni i Hercegovini na seminaru je izlagala magistrica ekonomskih nauka Amela Sjekirica Suljić, a iskustva iz Švedske prenio je Joakim Dijaz Bjork potpredsjednik grupacije Lindengrupen iz Švedske, te član upravnog odbora Färgfabrikena. Fasilitatorica seminara je bila koordinatorica programa Mostar LAB magistrica arhitekture i urbanizma Senada Demirović Habibija.

Related Posts