bs
bs

MostarLAB Projekat

Centar za Arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar vam predstavlja MostarLAB

(od 23. do 26. aprila/travnja. 2015. godine)

U protekle dvije godine Agencija lokalne demokratije LDA Mostar u saradnji sa Fondacijom za savremenu umjetnost i arhitekturu Fargfabriken, iz Štokholma, te uz podršku Grada Mostara radi na senzibiliziranju javnog mijenja prema gradu i prostoru u kojem žive.

Sagledavanjem grada i razvojem diskursa o gradu iz perspektive koja nije eksplicitno vezana za urbane parametre, LDA Mostar i Fargfabriken su uspješno realizovali Izložbu “Patchwork Mostar” u 2014. godini, i cijelu ovu priču uokvirili uspostavom Centra za Arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar.
Sinergija međunarodnog i lokalnog znanja i zajedničkih iskustava donosi napredak u lokalnoj zajednici. Aktivnosti kao što su seminari, radionice, izložbe, bez obzira na temu, izgrađuju lokalne ljudske resurse i to je ono što bi trebalo predstavljati „novu eru“, kada je riječ o Mostaru.

Priča o Centru za Arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar se nastavila razvijati, i nakon Izložbe „Patchwork Mostar“  slijedi program pod nazivom Mostar LAB. To je četverodnevni eksperiment ,interpretacija Centra ADA Mostar, a cilj ovog programa jeste razmijenom mišljenja, dijalogom i praktičnim radom pokazati značaj razvoja neovisne kulturne i drustvene platforme u gradu Mostaru. Aktivnosti MostarLAB odvijati će se u periodu od 23. do 26. aprila/travnja 2015. godine.

Kroz šarenu lepezu događaja, počevši od društveno odgovornog poslovanja, prostornog planiranja, urgentne arhitekture, umjetnosti kao alata za uspostavljanje dijaloga, razmjenom iskustava,  radom sa djecom i omladinom, Mostar LAB želi poslati poruku o značaju učešća u kreiranju procesa čiji konačni produkt je fizička i duhovna matrica jednog grada.

Mostar je grad skrivenih talenata, prirodnih i intelektualnih bogatstava i kao takav ima potrebu da se upiše među najbolje.

TO JE MOGUĆE!

Kompletan program MostarLAB možete pogledati ispod:

Četvrtak, 23. april / travanj 
Dan dijaloga i društvene odgovornosti
11:00-13:00    Seminar “Društveno odgovorno poslovanje”
19:00-20:00    MostarLAB – otvaranje i predstavljanje programa:
• Pozdravani govori: Predstavnik Švedske Ambasade u BiH (tbc.), Grad Mostar i Agencija lokalne demokratije Mostar;
• Inauguracija Centra ADA / Architecture-Dialogue-Art / i prezentacija web stranice;
• Predstavljanje Fondacije za modernu umjetnost i arhitekturu Fargfabriken iz Stokholma – najava prezentacije;
• Kulturno umjetnički program
• Koktel

Petak, 24. april / travanj
Dan umjetnosti i arhitekture
10:00-12:00    Färgfabriken – Iskustva
14:00-16:00     Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara – Prezentacija
19:00-20:00    “Kafa sa arhitektom”: Amir Vuk Zec – predavanje / diskusija

Subota, 25.  i nedelja 26. april / travanj
Vikend za djecu
Radionica “Building Blocks” – Emilia Rosenqvist

Radionica Building Blocks Mostar, April 2015

“Building Blocks” je program osmišljen od strane Fondacije za savremenu umjetnost i arhitekturu Färgfabriken iz Štokholma. Ovaj program  postavlja djecu i njihove ideje u središte suvremene i nove arhitekture. To je razigrani proces kojim se  pomjeraju  granice, a djeci se pruža prilika da svoje kreativne vizije pretoče u stvarnost.

Program “Building Blocks” Mostar počinje dvodnevnom radionicom (faza 1) na kojoj će djeca imati priliku da budu u ulozi „klijenta“ arhitektima.
Zadatak arhitekte je da primjenom programske metodologije pomogne da želja postana stvarnost. Ovo je novi način razmišljanja i  inovativna edukacijska metoda, no iznad svega ovaj program daje konkretnu sliku o tome kako djeca mogu biti uključena u proces i na koji način mogu utjecati na kreiranje prostora u kojem žive.

Radionica “Building Blocks” Mostar, je dvodnevna radionica koja će pored svega navedenog biti lijepo druženje, novo iskustvo i dobra zabava za naše najmlađe građane.
Po završetku radionice, dva izabrana rada će ići u dalju razradu prema unaprijed razrađenoj metodologiji i biti će izvedena u mjerilu 1:1 i izložena za vrijeme „Buidling Blocks“ programa u jesen 2015. godine (faza 2).

Voditeljica programa je arhitektica Emilila Rosenqvist.

Program radionice za djecu “Building Blocks” Mostar možete pogledati ispod:

Program radionice:

Subota 25.4.2015.godine
10:00 – 11:00 – Emilia Rosenqvist – Uvodno izlaganje o pedagoškom pristupu i metodologiji rada radionice „Building Blocks“ Mostar
11:00 – 13:00  –  Kreativni proces  – Upoznavanje djece / “klijenata” sa arhitektom, voditeljem radne grupe i rad na idejnom rješenju
14:00 – 15:00 – izrada grubog nacrta ili makete od strane arhitekata na osnovu dječjeg idejnog rješenja
15:00 – 16:00 – razgovor djeca-arhitekt – refleksije na rad arhitekte, sugestije i prijedlozi

Nedjelja 26.4.2015.godine
10:00 – 11:00 – Finaliziranje  1. faze kreativnog procesa – projketovanje
11:00 – 13:00 – Izrada makete prema predloženom projektu
14:00 – 16:00 – Nastavak rada na maketi i priprema prezentacije projekta
17:00 – 18:00 – Prezentacija rezultata i izbor 2 rada za dalju razradu
Zatvaranje radionice „Building Blocks“ Mostar uz sokove i kolače.

Related Posts