bs
bs

Objavljen je priručnik kreiran kroz projekt URGENT

Priručnik ”Prevladavanje stereotipa o migrantima i izgradnja suprotnih narativa” projekta URGENT

Ovaj je priručnik dio URGENT projekta koji je sufinanciran kroz EU program Europa za građane. URGENT je dvogodišnji projekt koji vodi ALDA – Europska asocijacija za lokalnu demokraciju (Francuska) i još 12 europskih partnera, među kojima je i LDA Mostar.

Cilj ovog priručnika je nadograđivanje aktivnosti provedenih tijekom projekta kako bi se izvukle naučene lekcije koje će informirati buduće inicijative o tome kako poboljšati kvalitetu života u marginaliziranim četvrtima, povećati socijalnu uključenost, boriti se protiv stereotipa i olakšati međukulturalni dijalog.

Okupljajući tri lokalne vlasti, četiri udruge lokalnih vlasti, četiri organizacije civilnog društva, jednu akademsku instituciju i zakladu, glavni cilj projekta URGENT je poboljšanje socijalne kohezije u lokalnim zajednicama promicanjem integracije migranata kroz razvoj urbanih politika koje njeguju međukulturalni dijalog i korištenje zajedničkih prostora.

U trajanju od septembra/rujna 2016. do augusta/kolovoza, 2018. godine, projekt se usredotočio na “lokalne putove” koji su implementirani u jednom gradu po svakoj zemlji partnera (s izuzetkom Italije, gdje su se aktivnosti odvijale u dva grada).

Tijekom provedbe ”lokalnih puteva”, dionici svakog grada upoznali su se s migracijskim pitanjima na lokalnoj razini kako bi se zatim razradili pilot-projekti za interkulturalni dijalog u depriviranim i konfliktnim područjima.

Nakon toga pilot projekti su također provedeni i na terenu. Između tri faze ”lokalnih puteva” organizirani su međunarodni događaji u različitim zemljama kao alat kojim bi partnerske organizacije mogle uspoređivati situacije u njihovim gradovima, dijeliti probleme i potencijalna rješenja.

Projekt URGENT ima za cilj poboljšanje socijalne kohezije u lokalnim zajednicama promicanjem integracije migranata kroz razvoj urbanih politika potičući međukulturalni dijalog i korištenje zajedničkih prostora.

Priručnik pronađite na sljedećem LINKU kao i na službenim web stranicama URGENT projekta gdje možete saznati više o samom projektu.

 

Related Posts