bs
bs

Četvrti sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Mostara

Predstavljene aktivnosti Platforme za 2017.

Dana 22.12.2017. u Mostaru je održan četvrti sastanak Lokalne savjetodavne skupine mladih Mostara u organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar. Ovaj sastanak je jedna od aktivnosti projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana/ Balkan regional platform for youth participation and dialogue, sufinanciranog od EU.

Savjetodavnoj skupini mladih Mostara predstavljene su aktivnosti Platforme provedene u 2017. godini kao i aktivnosti planirane za 2018. godinu. Raspravljalo se o pokretanju inicijative za „institucionaliziranje“ aktivnosti Youth Taking Over Day-a kao dana koji bi bio namijenjen susretu predstavnika mladih s predstavnicima gradskih vlasti, kao i koracima za uspostavu fonda malih grantova koje bi trebao dodjeljivati Grad Mostar.

Dogovoreni su i početni koraci za izradu prijedloga za uvrštavanje angažmana i bodovanje izvrsnosti pri odabiru stipendista Grada Mostara, a raspravljalo se i prijedlozima za izmjenu i dopunu o načinu bodovanja i izbora pripravnika u Vladi HNŽ/HNK. Na sastaku su također predstavljene dosadašnje aktivnosti inicijative Izbori se za Mostar.

Cilj Lokalne savjetodavne skupine mladih Mostara, koju čine predstavnici nevladinih udruga i mladi aktivisti je zajedničkim djelovanjem u polju zagovaranja i realizacije izboriti bolje uvijete za mlade u društvu i lokalnoj zajednici grada Mostara.

Related Posts