bs
bs

Održana radionica “Moj grad – grad mladih” – Urban Youth spot – Life Art Pavilion 2016

Održana radionica “Moj grad – grad mladih” – Urban Youth spot – Life Art Pavilion 2016

U okviru projekta Balkan regional platform for youth participation and dialogue, finansiranog od Evropske unije, Agencija lokalne demokratije Mostar uz podrsku Centra za Arhitekturu, Dijalog i Umjetnost ADA Mostar organizovala je zanimljivu radionicu “Moj grad – grad mladih” – Urban Youth spot – Life Art Pavilion 2016.
Radionica je održana u periodu 07. i 08. jula/srpnja 2016. godine @ Muzička škola, Trgu Musala, Mostar.

Radionica “Moj grad – grad mladih” – Urban Youth spot – Life Art Pavilion 2016 imala je za cilj promovirati uključivanje, te poticanje mladih da na kreativan način, izraze svoj stav prema određenim problemima i preprekama sa kojima se susreću mladi grada Mostara. U okviru programa radionice razvijali smo ideju o značaju kvalitetnog i tematski obrađenog uređenja javnih otvorenih prostora u gradu Mostaru, posebice onih vaznih i srodnih mladima ovog grada.
U ovom participativnom procesu mladi su imali priliku istražiti raspoložive mogućnosti u prostornom i društvenom okruženju. Kao rezultat radionice izradjena je maketa „Mobile Hub“ u mjerilu 1:200, te će ista biti uključena u virutalnu mapu javnih prostora za mlade, koja je izrađena u okviru prethodne faze radinoce “Moj grad – grad mladih”.
„Life art pavilion“je zamišljen kao pokretna Urbana tačka dvojakog značenja, društvenog i arhitektonskog. Ovakav pristup uređenju javnog prostora daje novu vriejdnost gradu u društveno- socijalnom smislu, dok je istovremeno „osvježenje“ u arhitektonskom smislu s obzirom da bi ovakav paviljon i onda kada se ne koristi imao snažan identitet kao komad urbanog mobilijara.

I ovaj put maketa će biti prezentirana i dostavljena predstavnicima lokalnih vlasti, odnosno predstavnicima Gradske uprave Grada Mostara, kako bi prijedlog mladih grada Mostara imali u vidu pri formalnim i neformalnim procesima planiranja u lokalnoj zajednici.
Šira javnost će imati priliku “prošetati” kroz “Moj grad – grad mladih” putem nadogradjene virtualne mape, koja ce biti postavljena on-line na facebook i web stranicama Agencije lokalne demokratije Mostar i šire.
Na ovaj način mladi uce kako izraziti svoj stav prema određenim problemima zajednice, a zajdenica uči da slusa njihov glas.
posebnu zahvalnost izrazavamo nasim dragi kolegicama i kolegama sa Mostar Summer Youth Programme, koji su upotpunili i obogatili ovo iskustvo, kako mladima, tako i nama organizatorima.

 

Related Posts