bs
bs

Otvoreni poziv za ideje i akcije mladih koji žele da rade na pomirenju i aktivizmu mladih

Otvoreni poziv za ideje i akcije mladih koji žele da rade na pomirenju i aktivizmu mladih

Rok za kandidovanje ideja je: 15.08.2016. godine do 17:00 sati

Projekt  “Moj grad – Grad mladih” koji realizira Agencija lokalne demokratije Mostar podržan je od strane USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR

Poziva formalne i neformalne grupe mladih koje djeluju na području zajednica Nevesinje i Sanski Most da kandiduju svoje ideje i akcije koje promoviraju pomirenje i aktivizam mladih za finansiranje u okviru projekta Moj grad-grad mladih, kako bi doprinijeli ispunjavanju sljedećih ciljeva:

– Jačanja pomirenja, suživota i zajedništva među mladima partnerskih zajednica Nevesinje i Mostar odnosno Sanski Most i Prijedor.
– Jačanju kapaciteta mladih (formalnih i neformalnih grupa mladih) za aktivno građanstvo i učešće u životu u vlastitim zajednicama, posebno u procesima zagovaranja i donošenja odluka;
– Povećanju uključenosti mladih s’ umanjenim mogućnostima u lokalne aktivnosti koje promoviraju učešće mladih, pomirenje i suživot;
– Povećanje fokusa javnih vlasti u zajednicama Nevesinje i Sanski Most na potrebe mladih u procesu kreiranja politika i donošenju odluka.

Više o samom Javnom pozivu i Prijavu za poziv možete pronaći na ovim linkovima:

– JAVNI POZIV
– PRIJAVA ZA POZIV

 

 

 

 

Related Posts