bs
bs

Balkanska ekskurzija “Sunčani autobus”

Trajanje projekta:maj/svibanj - jun/lipanj, 2008.
Donator:Europska fondacija za mlade Vijeća Europe i Program Europske komisije “Mladi u akciji”
Aplikant:Ekspres mreža mladih “Od isključivanja do integracije”
Tags, , , , , , , ,

Balkanska ekskurzija “Sunčani autobus”

Trajanje projekta: maj/svibanj – jun/lipanj, 2008.

Donator: Europska fondacija za mlade Vijeća Europe i Program Europske komisije “Mladi u akciji”

Aplikant: Ekspres mreža mladih “Od isključivanja do integracije”, koja okuplja 30 omladinskih i socijalnih organizacija iz 15 zemalja Europe.

Opis: Ovaj projekt sastojao se od dvanaestodnevne ekskurzije kroz Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu sa ciljem razvoja socijalne i kulturne saradnje na Balkanu. Putovanje pod nazivom “Sunčani autobus” realizirano je u maju/ svibnju 2008. godine, uz učešće 25 međunarodnih i lokalnih mladih aktivista, nastavnika, trenera i socijalnih radnika. Sunčani autobus je organizirao mobilne seminare, izložbe, debate, koncerte i predstave. Europska grupa također je pripremila sadržaje vezane za međukulturalni dijalog mostove među kulturama. Sunčani autobus zaustavio se i u Mostaru, gdje je LDA Mostar, kao partner na projektu, organizirala dvodnevne aktivnosti za grupu, predstavljajući im svoj Resursni centar za demokratizaciju i druge aktivnosti sa mladima. LDA Mostar također je organizirala radionicu sa predstavnicima Vijeća studenata sa mostarskih Univerziteta.

***ENGLISH***

Balkan Tour Sunshine Bus

Timespan: May – Jun, 2008

Donor: European Youth Foundation of the Council of Europe and Youth In Action programme of the European Commission

Applicant: Youth Express Network “From Exclusion to Integration”, which is a network that gathers 30 youth and social organizations from 15 countries in Europe.

Description: This project consisted of a 12-day route through Croatia, Serbia and Bosnia-Herzegovina for social and cultural cooperation in the Balkans. The itinerant “sunshine bus” was realised in May 2008, involved 25 international local teachers, trainers and social workers. The sunshine bus organised mobile seminars, exhibitions, debates, concerts and shows. The European group also prepared contents related to
intercultural dialogue and cultural bridges. The Sunshine bus stopped in Mostar where LDA Mostar, Partner of
the project, organised 2-day activities for the group introducing them to the Resource centre for democratization and the other youth activities. They also organised a workshop with the representatives of the student councils of Mostar Universities.