bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

cultural cooperation

WB CulTours – Kulturne ture po Zapadnom Balkanu

/ / / / / /
Unaprijediti regionalnu saradnju i regionalnu koheziju u WB6 kroz kulturološku saradnju i aktivnosti održivog razvoja…