bs
bs

CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Trajanje projekta:2015-2018
Donator:Europska komisija (Kreativna Europa - Potpora europskom kulturnom i kreativnom sektoru)
Aplikant:Odine Teatret (Danska)
Tags, , , , , , ,

CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Trajanje projekta: 2015. – 2018.

Donator: Europska komisija (Kreativna Europa – Potpora europskom kulturnom i kreativnom sektoru)

Aplikant: Odine Teatret (Danska)

Partneri: Omma Studio Theater (Grčka); Farm in the cave (Češka Republika); OGR-CRT (Italija); Kibla (Slovenija); Technical University of Crete (Grčka); Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte (Njemačka); TNT Atalaya (Španija); UNITO SCT CENTER (Italija); Theatre Stanica (Slovačka); Teatr Brama (Poljska); Zid Theatre (Nizozemska)

Opis: Caravan Next je veliki europski projekt gdje se kroz teatarske manifestacije širom Europe stimuliraju pojedinci i zajednice na razmišljanje o europskim izazovima u drugom mileniju. Ovaj projekt je zamišljen tako da povezuje profesionalne umjetnike sa zajednicama i lokalnim stanovništvom. U Caravan Next-u teatar i umjetnost postaju sredstvo za stvaranje novih načina za suočavanje sa društvenim pitanjima i problemima moderne Europe. Od septembra/rujna 2015. do februara/veljače 2019. godine velika mreža europskih teatarskih organizacija i kulturnih institucija stvara kulturne manifestacije u 16 različitih europskih zemalja. Preko 30.000 građana Europe će biti uključeno u umjetničke i društveno zajedničke događaje i performanse.

Cilj: Glavni cilj MIKRO manifestacije je kulturno osnaživanje svake zajednice, kroz razvijanje intenzivnog iskustva kod publike promoviranjem povećanja, u kvaliteti i kvantiteti, sudjelovanja u kulturnim događajima/manifestacijama – dugotrajna društvena i kulturna transformacija. Oko 30 mikro manifestacija će biti održano u partnerskim zemljama i zamišljene su kao putujući simbol, teatar koji je konstantno u pokretu od jednog do drugog grada. Manifestacije će biti održane uz podršku lokalnih partnerskih udruga u Europi, ukupno na 30 lokaliteta širom Europe.

Aktivnosti: Tim povodom, Europska asocijacija za lokalnu demokraciju (ALDA) organizira i koordinira organizaciju tri međunarodne manifestacije: Subotica (Srbija) u junu/lipnju, 2016. godine, Skoplje (Sjeverna Makedonija) u maju/svibnju  2017. godine i u Mostaru (BiH) u septembru/rujnu 2017. godine.

FESTIVAL ”NOVE NADE” – Mostar (Bosna i Hercegovina), 4.-8. septembra/rujna, 2017. godine 

https://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1996 

http://m.pogled.ba/clanak/mostar-zavrsen-medjunarodni-festival-teatra-u-zajednici-nove-nade/123883

PROJECT CARD

Web stranice projekta: www.caravanext.eu/

***ENGLISH***

CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Timespan: 2015 – 2018

Donor: European Commission (Creative Europe – Supporting Europe's cultural and creative sectors)

Aplikant: Odine Teatret (Danska)

Partneri: Omma Studio Theater (Greece); Farm in the cave (Czech Republic); OGR-CRT (Italy); Kibla (Slovenia); Technical University of Crete (Greece); Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte (Germany); TNT Atalaya (Spain); UNITO SCT CENTER (Italy); Theatre Stanica (Slovakia); Teatr Brama (Poland); Zid Theatre (Netherlands)

Description: CARAVAN NEXT is a large-scale Social Community Theatre collaborative project connecting professional artists with communities and local citizens. From September 2015 till February 2019 a huge network of European theater organisations and cultural institutions creates Social Community Theatre events in 16 different European countries. The project is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union. Read more about Caravan Next on www.caravanext.eu

Objectives: The main objective of the MICRO Event is the cultural empowerment of each community, through an intensive audience development experience promoting an increase in the quantity and quality of the participation to the cultural event – a long-lasting social and cultural transformation. Some 30 micro events will be organised in partner countries, designed as a travelling symbol, theater constantly on the move from one city to the next. It will be the travelling symbol of an event ”on the move”. The events will be organised with the support of local Associated Partners in Europe all together in 30 localities across Europe.

Activities: Three international events organized and coordinated by ALDA, in:
Subotica, Serbia: 21-24 Jun, 2016
Skopje, North Macedonia: May, 2017
Mostar, Bosnia and Herzegovina: 4-8 September, 2017

FESTIVAL ”NEW HOPES” – Mostar (Bosnia i Herzegovina), 4-8 september, 2017 

https://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1996

http://m.pogled.ba/clanak/mostar-zavrsen-medjunarodni-festival-teatra-u-zajednici-nove-nade/123883

PROJECT CARD

Project web page: www.caravanext.eu/