bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

prava manjina

Edukacija za djecu o pravima manjina

/ / / / / /
Osnaživanje rada organizacija koje rade sa djecom na edukaciji o pravima manjina, ali i promociji posebnih prava djece manjinskog porijekla…