bs
bs

Posjeta mladih Nacionalnoj Skupštini Crne Gore

Posjeta mladih Nacionalnoj Skupštini Crne Gore u sklopu projekta Regionalna platform za dijalog i učešće mladih Balkana

Podgorica, 08.05.2015. godine

Povodom obilježavanja 15. godišnjice rada Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA) i Dana Evrope, 8. i 9. maja/svibnja, 2015.,  Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, organizovala je svoj najvažniji događaj u Podgorici na temu sudjelovanja mladih i Integracija EU. Također, Regionalna Omladinska radna grupa je imala jedinstvenu priliku da se sastane i razgovara o svim važnim pitanjima, ali i da posjeti Narodnu Skupštinu Crne Gore i prisustvuju Generalnoj skupštini ALDA.

Manifestacija je započela s koordinacijskim sastanakom Regionalne radne grupe mladih, koji se sastojao od koordinatora Agencija lokalne demokratije, angažmana radnika mladih i lokalnih timova projekta. Oblježavanjem dana Evrope, upriličeno je sudjelovanje na sajmu na kojem su pored nevladinih organizacija, učestvovale i mnoge turističke agencije. U okviru posjete mladih Nacionalnoj Skupštini Crne Gore, mladi su imali priliku sudjelovali u interaktivnoj raspravi i postavljati pitanja o ulozi nacionalnog parlamenata u pristupanju EU.

 

Related Posts